Contact us

Phone: 222 517 869
E-mail: info@noisis.cz

Application

Czech for foreigners

SUMMER TERM: FEBRUARY 2019-JUNE 2019

New SEMESTRAL COURSES start from February 25th. The courses last 16 weeks until June.

If you want to fill in the application form just click the code of the course you have chosen and the form appears.

Are you not sure of your level? Fill in the test and we will suggest you relevant course. After that you can make an appointment with one of our teachers to find the appropriate course together.

Choose a course you are interested in:
BEGINNERS
PRE-INTERMEDIATE
INTERMEDIATE
UPPER-INTERMEDIATE
ADVANCED
B2 EXAM PREPARATION COURSE

 • All information about intensive and weekend courses you can find here. The courses start every month during all the year in our classrooms in nám. Míru 15, Prague 2.

CZECH FOR FOREIGNERS A1-

Are you interested in this course? Please fill in this form and we´ll arrange a course for you in a small group of 2-3 students.
1. semester: Text book: New Czech step by step (Lída Holá, Acropolis 2005), lesson 1. - 5.

Topics: Food, people around you, daily routine, orientation, in a restaurant

Grammar:
 • The verb to be
 • The grammatical gender
 • Time
 • Verb models
 • Verbs
 • Models of locative sg.
 • The accusative sg.
 • Chtěl/a bych
 • Mít, mít rád + object

CZECH FOR FOREIGNERS A1+

pre-intermediate A1+
CodeStartDayTimePrice
SCZ 2.1_1258225.02.19Mo18:40-20:103850 KčNÁM. MÍRU – Slezská 1
The courses take 17 weeks

2. semester: Text book: New Czech step by step (Lída Holá, Acropolis 2005), lesson 6. - 10.

Topics: Famous people, advertisements, leisure time, the human body, travelling

Grammar:
 • The past tense
 • Verbs +direct object
 • Indefinite and negative pronouns
 • Negation
 • The future tense
 • The accusative and nominative pl.
 • Prepositions + genitive

A1 exam preparation (for permanent residency permit): In this course you will practice model exercices which appears at the exam A1: reading, hearing, gramatical test, writing, speaking.

CZECH FOR FOREIGNERS A2

intermediate A2
CodeStartDayTimePrice
SCZ 3.1_1244827.02.19We18:40-20:103850 KčNÁM. MÍRU – Nám. Míru 15
The courses take 17 weeks

3. semester: Text book: New Czech step by step (Lída Holá, Acropolis 2005), lesson 11. - 15.

Topics: Cooking, chores, asking for directions, biography, what if...

Grammar:
 • Possessive/partitive genitive
 • The aspect
 • Future tense of perfective verbs
 • Prefixes
 • Long and short verbs of motion
 • The locative sg.
 • The preposition about
 • The conditional
 • “Kdyby-clauses”
 • “You should...”

CZECH FOR FOREIGNERS A2+

Are you interested in this course? Please fill in this form and we´ll arrange a course for you in a small group of 2-3 students.
4. semester: Text book: New Czech step by step (Lída Holá, Acropolis 2005), lesson 16. - 20.

Topics: Weather, communications, clothing, relationships, giving orders...

Grammar:
 • Comparison of adjectives
 • Adjectives vs. Adverbs
 • The dative sg.
 • The dative object-centered constructions
 • The instrumental sg.
 • The preposition "with"
 • Vocative sg.
 • The imperative

CZECH FOR FOREIGNERS B1

Are you interested in this course? Please fill in this form and we´ll arrange a course for you in a small group of 2-3 students.
5. semestr:

Učebnice: Česky Krok za krokem 2

Tento kurz je vyučován pouze v češtině. Důraz je kladen na rozbor slovní zásoby, gramatická cvičení, diktáty a vlastní stylistickou produkci. Důležitou součástí kurzu je i konverzace na daná témata.

Témata:

Přírodní krásy ČR, památky UNESCO, stylizace pozvánky - formální a neformální, dopis formální a neformální, cestování, oblékání a nákupy, zdraví a jídlo, bydlení

Gramatika:
 • Shrnutí slovesných časů
 • Perfektivní a imperfektivní slovesa
 • Shrnutí všech pádů + výjimky
 • Prefixy u sloves
 • Skloňování všech druhů zájmen
 • Skloňování adjektiv - přehled
 • Shrnutí skloňování substantiv + výjimky
 • Kondicionál
 • Imperativ
 • Adverbia
 • Číslovky a jejich vazby se substantivy

B2 exam preparation course

Are you interested in this course? Please fill in this form and we´ll arrange a course for you in a small group of 2-3 students.
Učebnice:

 • A. Trnková: Cvičení z české mluvnice pro cizince
 • J. Luttererová: Česká slovní zásoba a konverzační cvičení
 • A. Nekovářová: Čeština pro život
 • Bischofová, J. a kol: Čeština pro středně a více pokročilé (Univerzita Karlova, Praha 2008)
 • Čadská, M.: Čeština pro cizince II - pro pokročilé (Univerzita Karlova, Praha 2009)

Tento kurz je vhodný pro studenty, kteří se česky bez problémů dorozumí, ale potřebují zlepšit svoji gramatickou úroveň jak v mluveném, tak psaném projevu. Během kurzu jsou postupně probírány všechny gramatické kategorie, studenti jsou upozornováni na výjimky (skloňování podstatných, přídavných jmen, zájmen, časování sloves - vidy...) Kurz je vyučován pouze v češtině. Důraz je kladen na rozbor slovní zásoby, gramatická cvičení, diktáty a vlastní stylistickou produkci. Důležitou součástí kurzu je i konverzace na daná témata, při nichž lektor opravuje i stylistické chyby.

Na modelových cvičeních se procvičují všechny disciplíny, které se zkoušky objeví: čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, gramaticko-lexikální test, písemný projev, ústní projev.

Create your own group

Arrange with your friends, relatives or colleagues and create your own group with at least 3 students. Choose a time for the lessons which is suitable for you, and our language school will reserve a lecturer for you. The courses will take place according to your requirements in our classrooms or in a place of your choice.