Kontaktujte nás

Telefon: 800 100 620
E-mail: info@noisis.cz

Jazykové kurzy hebrejštiny

ZIMNÍ SEMESTR: ŘÍJEN 2016-ÚNOR 2017

Kurzy v zimním semestru 2016/17 probíhají od 3. 10. 2016 do 3. 2. 2017.

Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí, když kliknete na kód vybraného kurzu, nebo osobně v naší kanceláři na nám. Míru 15.

Vyberte si typ kurzu, který Vás zajímá:
ZAČÁTEČNÍCI
ZAČÁTEČNÍCI II
INTENZIVNÍ KURZY

V případě, že jste nenašli vhodný kurz pro Vaši pokročilost, napište nám prosím Vaše požadavky na adresu info@noisis.cz.

Hebrejština A1

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
1. semestr

Abeceda:

Rozdíl mezi psacím a tiskacím písmem, psaní a čtení, představování sebe sama, základní komunikační dovednosti a pozdravy

Slovní zásoba:

Rodina, cestování, denní činnosti, fráze a ustálená spojení, nejběžnější konverzační otázky a odpovědi

Gramatika:

 • Předložky
 • Osobní zájmena a jejich skloňování ( 2., 6. a 7. pád)
 • Fráze
 • Slovesná skupina qal a piel - přítomný čas
 • Přivlastňování
 • Podstatná jména
 • Přídavná jména
 • Základní číslovky

Hebrejština A1+

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
2. semestr

Prohloubení znalostí a nové fráze, rozšíření slovní zásoby a další slovesné časy

Slovní zásoba:

U lékaře, škola, práce, volný čas, cestovní zkušenosti, přání, fráze a ustálená spojení

Gramatika:

 • Podstatné + přídavné jméno v jedné větě
 • Stupňování přídavných jmen
 • Analýza kořene slova
 • Tvorba nových slov pomocí kořene
 • Výjimková slovesa skupiny qal a piel
 • Slovesná skupina hifil a hitpael
 • Osobní zájmena v 3. a 4. pádě
 • Číslovky od 100 výše
 • Řadové číslovky
 • Zkratky
 • Přejatá slova

Letní intenzivní kurzy hebrejštiny

Letní kurzy se konají v červenci a srpnu 2016. Letní kurzy na sebe navazují. Pokud u nás absolvujete intenzivní kurz, můžete pak plynule navázat vyšší úrovní v semestrálních kurzech, které začínají na konci září.

Pokud Vám nevyhovuje čas kurzu, napište nám, pokud to bude ještě možné, vynasnažíme se kurz přizpůsobit Vašim časovým možnostem. Nabízíme Vám výběr z následujících časových variant. O jakou variantu se jedná poznáte podle posledního písmena v kódu kurzu.
 • b: 2 týdny, pondělí, středa, čtvrtek, 5 hodin denně (9:00–13:30), celkem 30 hodin
 • c: 3 týdny, pondělí, středa, pátek, 3 hodiny denně (18:00–20:30), celkem 27 hodin
 • d: 4 týdny, 2x týdně, 3 hodiny denně (18:00–20:30), celkem 24 hodin
 • e: 1 týden, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:30), celkem 25 hodin
 • g: 2 týdny, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:30), celkem 50 hodin

Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí při kliknutí na kód vybraného kurzu.

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.


angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština hebrejština hindština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština mongolština němčina norština perština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina