Kontaktujte nás

Telefon: 222 517 869
E-mail: info@noisis.cz

Firemní jazykové kurzy

Firemní kurzy – kurzy šité na míru

Firemní kurzy jsou navržené přesně podle Vašich potřeb a přání. Mohou probíhat buď v prostorách Vaší firmy nebo v našich učebnách. Výuka může být realizována i metodou e-learningu pomocí programu Skype. Můžete si vybrat z více než 40 světových jazyků, které mohou být vyučovány v češtině, angličtině nebo v ruštině. Můžete si zvolit výuku s českým lektorem nebo rodilým mluvčím, případně kombinaci obou. Cenovou kalkulaci a více informací o kurzech Vám rádi zašleme po vyplnění tohoto formuláře.

Nabízíme Vám kurzy obecného jazyka, přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky, konverzaci s rodilým mluvčím, kurzy odborného jazyka, např. obchodní, právnický jazyk, …

Naši lektoři

Všichni naši lektoři procházejí přísným výběrovým řízením, při němž je kladen důraz na úroveň filologického a pedagogického vzdělání, komunikační a pedagogické schopnosti lektora a délku praxe.

Metodika výuky

V našich kurzech uplatňujeme komunikativní přístup k výuce, klademe důraz na to, aby si studenti nejen osvojili gramatická pravidla a slovní zásobu, ale zároveň všechny získané znalosti dokázali bez problémů použít. Lektoři využívají interaktivní metodu výuky, studenti jsou motivovaní v průběhu celé hodiny aktivně spolupracovat.

Zpětná vazba

Po dohodě s klientem zajišťuje lektor studentům a firmě zpětnou vazbu o práci v hodinách prostřednictvím písemných testů a slovního hodnocení. V testech se odráží především zvládnutí gramatiky a slovní zásoby. Po absolvování písemného testu lektor hodnotí komunikační dovednosti studentův souladu se Společným evropským referenčním rámcem, píše slovní hodnocení týkající se pokroků a případných obtíží se zvládnutím látky u každého studenta.

Lektoři zaznamenávají docházku jednotlivých studentů do docházkových listů, které jsou pravidelně zasílány klientovi nebo zaměstnavateli.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem, abychom pro Vaši firmu zorganizovali jazykový kurz, vyplňte prosím tento formulář. Na základě Vaší poptávky Vám zašleme konkrétní cenovou nabídku. Vhodného lektora vám zajistíme do 1–2 týdnů od objednání výuky.angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina