Kontaktujte nás

Telefon: 222 517 869
E-mail: info@noisis.cz

Jazykové kurzy angličtiny

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy angličtiny připravujeme ve spolupráci s jazykovou školou SPĚVÁČEK. Podívejte se na aktuální přehled všech skupinových kurzů angličtiny.

Vyberte si úroveň a zaměření kurzu:
OBECNÁ ANGLIČTINA
 — úplní začátečníci (A1)
 — falešní začátečníci (A2)
 — mírně pokročilí (B1−)
 — středně pokročilí (B1)
 — pokročilí (B2)
 — velmi pokročilí (C1)

KONVERZACE – český lektor
KONVERZACE – rodilý mluvčí
Angličtina obchodní


Výuka je vedena srozumitelnou a zábavnou formou a připraví Vás na běžnou každodenní koverzaci. Důraz klademe na zlepšení Vašich komunikačních dovedností. Kurzy jsou vhodné nejen pro dospělé, ale i pro mládež. Naši lektoři jsou odborníci s jazykovým vzděláním a pedagogickou praxí.

Nejste si jistí jaký kurz je pro vás ten pravý? Vyplňte si náš on-line rozřazovací test, který vám pomůže určit vaši jazykovou úroveň.

Individuální kurzy

Zvažujete individuální kurz angličtiny? Zajímá vás jeho cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat individuální kurz angličtiny.

Kurzy angličtiny pro úplné začátečníky

ZOBRAZIT SKUPINOVÉ KURZY V E-SHOPU

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu si osvojíte základy anglické gramatiky, přičemž gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte a při jednoduché konverzaci je budete plynně ovládat. Vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata a budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

Lektor s vámi bude komunikovat především česky, během cvičení se ale bude snažit uplatnit co nejvíce angličtiny, navíc bude české věty často opakovat také v anglickém překladu. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

Úplní začátečníci – I. semestr

 • Učebnice: New English File Beginner Student´s Book; lekce 1A–4C

Úplní začátečníci – II. semestr

 • Závěrečná 2. část kurzu pro úplné začátečníky, kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!
 • Učebnice: New English File Beginner Student´s Book; lekce 4B–7C

Kurzy angličtiny pro falešné začátečníky

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky: A2

ZOBRAZIT SKUPINOVÉ KURZY V E-SHOPU

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu si znovu osvojíte si základy anglické gramatiky a konečně si ji spolehlivě zafixujete. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte a při jednoduché konverzaci je budete plynně ovládat. Vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata a budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

Lektor s vámi bude komunikovat především česky, během cvičení se ale bude snažit uplatnit co nejvíce angličtiny, navíc bude české věty často opakovat také v anglickém překladu. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

Falešní začátečníci – I. semestr

 • Učebnice: New English File Elementary Student´s Book THIRD EDITION; lekce 1A–4C

Falešní začátečníci – II. semestr

 • 2. ze 3 částí kurzu pro falešné začátečníky, kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!
 • Učebnice: New English File Elementary Student´s Book; lekce 5A–8C

Falešní začátečníci – III. semestr

 • Závěrečná 3. část kurzu pro falešné začátečníky, kurz volně navazuje na studium v minulých semestrech, které však nejsou podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!
 • Učebnice: New English File Elementary Student´s Book THIRD EDITION; lekce 9A–12C

Kurzy angličtiny pro mírně pokročilé

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky: A2+/B1−

ZOBRAZIT SKUPINOVÉ KURZY V E-SHOPU

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu si vytvoříte velmi dobré základy anglické gramatiky (základní časy, modální slovesa, přídavná jména atd.). Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

Konverzace mezi Vámi a lektorem bude probíhat v angličtině; při vysvětlování gramatiky nebo kdykoli to bude potřeba, přejde lektor do českého jazyka. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

Mírně pokročilí – I. semestr

 • Učebnice: New English File Pre-Intermediate Student´s Book, THIRD EDITION; lekce 1A–4C

Mírně pokročilí – II. semestr

 • 2. ze 3 částí kurzu pro mírně pokročilé, kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!
 • Učebnice: New English File Pre-Intermediate Student´s Book, THIRD EDITION; lekce 5A–8C

Mírně pokročilí – III. semestr

 • Závěrečná 3. část kurzu pro mírně pokročilé, kurz volně navazuje na studium v minulých semestrech, které však nejsou podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!
 • Učebnice: New English File Pre-Intermediate Student´s Book, THIRD EDITION; lekce 9A–12C

Kurzy angličtiny pro středně pokročilé

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky: B1

ZOBRAZIT SKUPINOVÉ KURZY V E-SHOPU

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu zvládnete běžnou anglickou gramatiku (minulé, přítomné i budoucí časy, stupňování přídavných jmen, používání modálních sloves). Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte; při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu; na konci kurzu budete znát přibližně 2000–3000 anglických slovíček. Zvládnete konverzaci s rodilým mluvčím a bez problémů se domluvíte v zahraničí.

Budete hovořit pouze anglicky, lektorem je rodilý mluvčí. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

Středně pokročilí – I. semestr

 • Učebnice: New English File Intermediate Student´s Book; lekce 1A–3C

Středně pokročilí – II. semestr

 • Závěrečná 2. část kurzu pro středně pokročilé, kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!
 • Učebnice: New English File Intermediate Student´s Book; lekce 4A–7C

Kurzy angličtiny pro pokročilé

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky: B2

ZOBRAZIT SKUPINOVÉ KURZY V E-SHOPU

Popis kurzu

Po absolvování tohoto kurzu budete dokonale zvládat běžnou anglickou gramatiku (slovesné časy a způsoby, předpřítomný čas; čas prostý a průběhový, časová následnost, modální a s nimi příbuzná slovesa, vztažné věty a příčestí, podmínkové věty různého stupně pravděpodobnosti, přání). Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu; na konci kurzu budete znát přibližně 3000–4000 anglických slovíček. Bez problémů se domluvíte s rodilým mluvčím.

Budete hovořit pouze anglicky, lektorem je rodilý mluvčí. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

Pokročilí – I. semestr

 • Učebnice: New English File Upper-Intermediate Student´s Book; lekce 1A–3C

Pokročilí – II. semestr

 • Závěrečná 2. část kurzu pro pokročilé, kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!
 • Učebnice: New English File Upper-Intermediate Student´s Book; lekce 4A–7C

Kurzy angličtiny pro velmi pokročilé

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky: C1

ZOBRAZIT SKUPINOVÉ KURZY V E-SHOPU

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu si v konverzaci procvičíte anglickou gramatiku včetně pastí na cizince typu podmínkových vět, gerundia a modálních sloves. Pokročilé gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu; na konci kurzu budete znát přibližně 5000 anglických slovíček. Bez problémů se domluvíte s rodilým mluvčím.

Budete hovořit pouze anglicky, lektorem je rodilý mluvčí. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

Velmi pokročilí – I. semestr

 • Učebnice: New English File Advanced Student´s Book; lekce 1A–3C

Velmi pokročilí – II. semestr

 • Závěrečná 2. část kurzu pro pokročilé, kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!
 • Učebnice: New English File Advanced Student´s Book; lekce 4A–7C

Konverzace v angličtině s českým lektorem

V rámci tohoto kurzu budete hovořit co nejvíce v angličtině. Kurz vede český lektor, který v případě potřeby může vysvětlit problematiku v českém jazyce (užívání českého jazyka v minimální míře). Tato konverzace je určena pro studenty, kteří se potřebují rozmluvit a nechtějí klást důraz na gramatiku – gramatice se budete věnovat méně než v kurzech obecné angličtiny. Lektor vysvětlí gramatické jevy, které studentům budou dělat problémy a budou bránit konverzaci.

Každou hodinu bude konverzace probíhat na jiné téma, která budou vybrána na začátku kurzu. Lektor nabídne seznam témat, ze kterých si můžete na první hodině vybrat. Je také možné doplnit témata na základě Vašich návrhů.

 • Učebnice a materiály: kombinace materiálů z různých zdrojů – internet, noviny, časopisy, zprávy, konverzační učebnice

Máte zájem o další informace, nebo vás zajímá cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat konverzační kurz s českým lektorem.

Konverzace v angličtině s rodilým mluvčím

V rámci tohoto kurzu budete hovořit co nejvíce v angličtině. Kurz vede rodilý mluvčí, který nehovoří česky. Tato konverzace je určena pro studenty, kteří se potřebují rozmluvit a nechtějí klást důraz na gramatiku – gramatice se budete věnovat méně než v kurzech obecné angličtiny. Lektor vysvětlí gramatické jevy, které studentům budou dělat problémy a budou bránit konverzaci.

Každou hodinu bude konverzace probíhat na jiné téma, která budou vybrána na začátku kurzu. Lektor nabídne seznam témat, ze kterých si můžete na první hodině vybrat. Je také možné doplnit témata na základě Vašich návrhů.

 • Učebnice a materiály: kombinace materiálů z různých zdrojů – internet, noviny, časopisy, zprávy, konverzační učebnice

Máte zájem o další informace, nebo vás zajímá cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat konverzační kurz s rodilým mluvčím.

Kurzy obchodní angličtiny

V kurzu se naučíte domluvit o základních věcech týkajících se práce ve firmě, kde se zcela nebo částečně mluví anglicky.

Kurz je rozdělen do následujících okruhů:

 1. Pracovní pohovor v angličtině
 2. Představení se kolegům (tváří v tvář, telefonicky, v e-mailu)
 3. Účast na poradách, školeních a konferencích
 4. Účast na neformálních firemních akcích
 5. Vyřizování telefonátů
 6. Vyřizování e-mailů

Budete hovořit pouze anglicky, lektorem je rodilý mluvčí. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech) Kurz otevíráme nově v tomto semestru. Nejedná se o navazující kurz.

Máte zájem o další informace, nebo vás zajímá cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat kurzy obchodní angličtiny.angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina