Kontaktujte nás

Telefon: 222 517 869
E-mail: info@noisis.cz

Jazykové kurzy francouzštiny

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy francouzštiny připravujeme ve spolupráci s jazykovou školou SPĚVÁČEK. Podívejte se na aktuální přehled všech skupinových kurzů francouzštiny.

Vyberte si úroveň a zaměření kurzu:
francouzštiny, úplní začátečníci
francouzštiny, falešní začátečníci
francouzštiny, mírně pokročilí
francouzštiny, středně pokročilí
francouzštiny, pokročilí
francouzštiny, velmi pokročilí

KONVERZACE – český lektor
KONVERZACE – rodilý mluvčí

Výuka je vedena srozumitelnou a zábavnou formou a připraví Vás na běžnou každodenní koverzaci. Důraz klademe na zlepšení Vašich komunikačních dovedností. Kurzy jsou vhodné nejen pro dospělé, ale i pro mládež. Naši lektoři jsou odborníci s jazykovým vzděláním a pedagogickou praxí.

Nejste si jistí jaký kurz je pro vás ten pravý? Vyplňte si náš on-line rozřazovací test, který vám pomůže určit vaši jazykovou úroveň.

Individuální kurzy

Zvažujete individuální kurz francouzštiny? Zajímá vás jeho cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat individuální kurz francouzštiny.

Francouzština, úplní začátečníci, 1. semestr

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu si osvojíte základy francouzské gramatiky, přičemž gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte a při jednoduché konverzaci je budete plynně ovládat. Vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata a budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

Vzhledem k omezené slovní zásobě s Vámi lektor bude komunikovat především česky, během cvičení se ale bude snažit uplatnit co nejvíce francouzštiny, navíc bude české věty často opakovat také ve francouzském překladu. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

Učebnice: Connexions Méthode de français; lekce 1–3

Francouzština, úplní začátečníci, 2. semestr

Závěrečná 2. část kurzu pro úplné začátečníky, kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!

Učebnice: Connexions 1 lekce 4–6

Francouzština, falešní začátečníci, 1. semestr

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu si znovu osvojíte si základy francouzské gramatiky a konečně si ji spolehlivě zafixujete. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte a při jednoduché konverzaci je budete plynně ovládat. Vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata a budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

Vzhledem k omezené slovní zásobě s Vámi lektor bude komunikovat především česky, během cvičení se ale bude snažit uplatnit co nejvíce francouzštiny, navíc bude české věty často opakovat také ve francouzském překladu. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

Učebnice: Connexions Méthode de français; lekce 1–6

Francouzština, falešní začátečníci, 2. semestr

Závěrečná 2. část kurzu pro falešné začátečníky, kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!

Učebnice: Connexions Méthode de français; lekce 7–12

Francouzština, mírně pokročilí, 1. semestr

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu si vytvoříte velmi dobré základy francouzské gramatiky (základní časy, modální slovesa, přídavná jména atd.). Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

Konverzace mezi Vámi a lektorem bude probíhat ve francouzštině; při vysvětlování gramatiky nebo kdykoli to bude potřeba, přejde lektor do českého jazyka. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

Učebnice: Connexions 2 Méthode de français; lekce 1–3

Francouzština, mírně pokročilí, 2. semestr

Závěrečná 2. část kurzu pro mírně pokročilé, kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!

Učebnice: Connexions 2 Méthode de français; lekce 4–6

Francouzština, středně pokročilí, 1. semestr

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu si vytvoříte velmi dobré základy francouzské gramatiky (základní časy, modální slovesa, přídavná jména atd.). Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

Budete hovořit pouze francouzsky, lektorem je rodilý mluvčí. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

Učebnice: Connexions 2 Méthode de français; lekce 7–9

Francouzština, středně pokročilí, 2. semestr

Závěrečná 2. část kurzu pro středně pokročilé, kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!

Učebnice: Connexions 2 Méthode de français; lekce 10–12

Francouzština, pokročilí, 1. semestr

Popis kurzu

Budete hovořit pouze francouzsky, lektorem je rodilý mluvčí. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

Učebnice: Le Nouveau Taxi 3 Méthode de français; lekce 1–12

Francouzština, pokročilí, 2. semestr

Závěrečná 2. část kurzu pro pokročilé, kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!

Učebnice: Le Nouveau Taxi 3 Méthode de français; lekce 13–24

Francouzština, velmi pokročilí, 1. semestr

Popis kurzu

Budete hovořit pouze francouzsky, lektorem je rodilý mluvčí. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

Učebnice: Connexions 2 Méthode de français; lekce 25–36

Francouzština, velmi pokročilí, 2. semestr

Závěrečná 2. část kurzu pro velmi pokročilé, kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!

Učebnice: Connexions 2 Méthode de français; lekce 37–48

Konverzace ve francouzštině s českým lektorem

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B1-

V rámci tohoto kurzu budete hovořit co nejvíce ve francouzštině. Kurz vede český lektor, který v případě potřeby může vysvětlit problematiku v českém jazyce (užívání českého jazyka v minimální míře). Tato konverzace je určena pro studenty, kteří se potřebují rozmluvit a nechtějí klást důraz na gramatiku – gramatice se budete věnovat méně než v kurzech obecné francouzštiny. Lektor vysvětlí gramatické jevy, které studentům budou dělat problémy a budou bránit konverzaci.

Každou hodinu bude konverzace probíhat na jiné téma, která budou vybrána na začátku kurzu. Lektor nabídne seznam témat, ze kterých si můžete na první hodině vybrat. Je také možné doplnit témata na základě Vašich návrhů.

  • Učebnice a materiály: kombinace materiálů z různých zdrojů – internet, noviny, časopisy, zprávy, konverzační učebnice

Máte zájem o další informace, nebo vás zajímá cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat kurz konverzace s českým lektorem.

Konverzace ve francouzštině s rodilým mluvčím

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B2

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu budete hovořit pouze francouzsky. Kurz vede rodilý mluvčí, který nehovoří česky. Tato konverzace je určena pro studenty, kteří se potřebují rozmluvit a nechtějí klást důraz na gramatiku – gramatice se budete věnovat méně než v kurzech obecné francouzštiny. Lektor vysvětlí gramatické jevy, které studentům budou dělat problémy a budou bránit konverzaci.

Každou hodinu bude konverzace probíhat na jiné téma, která budou vybrána na začátku kurzu. Lektor nabídne seznam témat, ze kterých si můžete na první hodině vybrat. Je také možné doplnit témata na základě Vašich návrhů.

  • Učebnice a materiály: kombinace materiálů z různých zdrojů – internet, noviny, časopisy, zprávy, konverzační učebnice

Máte zájem o další informace, nebo vás zajímá cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat kurz konverzace s rodilým mluvčím.


Kurzy francouzštiny pořádá také JŠ SPĚVÁČEK.angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina