Kontaktujte nás

Telefon: 222 517 869
E-mail: info@noisis.cz

Jazykové kurzy hebrejštiny

Zimní semestr: říjen 2020-únor 2021

Kurzy v zimním semestru 2020/21 probíhají od 5. 10. 2020 do 5. 2. 2021.

Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí, když kliknete na kód vybraného kurzu, nebo osobně v naší kanceláři na nám. Míru 15.

Vyberte si typ kurzu, který Vás zajímá:
ZAČÁTEČNÍCI
ZAČÁTEČNÍCI II
INTENZIVNÍ KURZY

V případě, že jste nenašli vhodný kurz pro Vaši pokročilost, napište nám prosím Vaše požadavky na adresu info@noisis.cz.

Hebrejština A1

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
1. semestr

Abeceda:

Rozdíl mezi psacím a tiskacím písmem, psaní a čtení, představování sebe sama, základní komunikační dovednosti a pozdravy

Slovní zásoba:

Rodina, cestování, denní činnosti, fráze a ustálená spojení, nejběžnější konverzační otázky a odpovědi

Gramatika:

 • Předložky
 • Osobní zájmena a jejich skloňování ( 2., 6. a 7. pád)
 • Fráze
 • Slovesná skupina qal a piel - přítomný čas
 • Přivlastňování
 • Podstatná jména
 • Přídavná jména
 • Základní číslovky

Hebrejština A1+

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
2. semestr

Prohloubení znalostí a nové fráze, rozšíření slovní zásoby a další slovesné časy

Slovní zásoba:

U lékaře, škola, práce, volný čas, cestovní zkušenosti, přání, fráze a ustálená spojení

Gramatika:

 • Podstatné + přídavné jméno v jedné větě
 • Stupňování přídavných jmen
 • Analýza kořene slova
 • Tvorba nových slov pomocí kořene
 • Výjimková slovesa skupiny qal a piel
 • Slovesná skupina hifil a hitpael
 • Osobní zájmena v 3. a 4. pádě
 • Číslovky od 100 výše
 • Řadové číslovky
 • Zkratky
 • Přejatá slova

Letní intenzivní kurzy hebrejštiny

Letní kurzy se konají v červenci a srpnu 2020. Letní kurzy na sebe navazují. Pokud u nás absolvujete intenzivní kurz, můžete pak plynule navázat vyšší úrovní v semestrálních kurzech, které začínají na konci září.

Pokud Vám nevyhovuje čas kurzu, napište nám, pokud to bude ještě možné, vynasnažíme se kurz přizpůsobit Vašim časovým možnostem. Nabízíme Vám výběr z následujících časových variant. O jakou variantu se jedná poznáte podle posledního písmena v kódu kurzu.
 • b: 2 týdny, pondělí, středa, čtvrtek, 5 hodin denně (9:00–13:30), celkem 30 hodin
 • c: 3 týdny, pondělí, středa, pátek, 3 hodiny denně (18:00–20:30), celkem 27 hodin
 • d: 4 týdny, 2x týdně, 3 hodiny denně (18:00–20:30), celkem 24 hodin
 • e: 1 týden, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:30), celkem 25 hodin
 • g: 2 týdny, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:30), celkem 50 hodin

Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí při kliknutí na kód vybraného kurzu.

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.


angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina