Kontaktujte nás

Telefon: 222 517 869
E-mail: info@noisis.cz

Jazykové kurzy portugalštiny

Zimní semestr: říjen 2020-únor 2021

Kurzy v zimním semestru 2020/21 probíhají od 5. 10. 2020 do 5. 2. 2021.

Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí, když kliknete na kód vybraného kurzu, nebo osobně v naší kanceláři na nám. Míru 15.

Výuka portugalštiny probíhá v malých skupinkách 3–7 studentů.

Nejste si jistí jaký kurz je pro vás ten pravý? Vyplňte si náš on-line rozřazovací test, který vám pomůže určit vaši jazykovou úroveň.

Vyberte si typ kurzu, který Vás zajímá:
ZAČÁTEČNÍCI
ZAČÁTEČNÍCI II
MÍRNĚ POKROČILÍ
MÍRNĚ POKROČILÍ II
STŘEDNĚ POKROČILÍ

V případě, že jste nenašli vhodný kurz pro Vaši pokročilost, napište nám prosím Vaše požadavky na adresu info@noisis.cz.

Informace o letních intenzivních kurzech portugalštiny naleznete zde.

V sekci O portugalštině se můžete dozvědět více o portugalštině, její historii i současnosti. Zde najdete profil naší hlavní lektorky portugalštiny, která váš kurz povede.

Portugalština A1

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
1. semestr

Učebnice:

J. Jindrová a spol.: Portugalština, Leda 2008 1.–6. lekce

Témata:

Představování, školství a vzdělání, telefonování, zaměstnání, …

Gramatika:

 • Portugalská výslovnost, postavení přízvuku
 • Rod, přechylování podstatných a přídavných jmen, osobní zájmena, množné číslo
 • Slovesa ser a estar – tvorba a užití
 • Člen určitý a neurčitý – použití
 • Zápor, tvoření otázky
 • Přítomný čas pravidelných sloves 1., 2. a 3. třídy
 • Tudo, todos, todas, výraz Há, muito, pouco, bastante
 • Sloveso ter, spojení ter que/de
 • Přivlastňovací zájmena
 • Conhecer, poder, abrir, ir, agradecer, ficar, querer
 • Opisný čas budoucí
 • Předložky a, para, stahování předložky por, a se členem
 • Číslovky základní
 • Fazer, trazer, dizer
 • Acabar de + inf
 • Tvoření příslovcí příponou -mente

Portugalština A1+

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
2. semestr

Učebnice:

J. Jindrová a spol.: Portugalština, Leda 2008 7.–11. lekce

Témata:

Portugalsko, rodina, setkání, dopis, u lékaře, dny v týdnu, názvy měsíců, roční období, určování času, datum

Gramatika:

 • Minulý čas jednoduchý – jeho tvorba a užití
 • Zvratná slovesa
 • Junto-juntos, tvary dele, dela
 • Vazby s předložkou de
 • Číslovky řadové
 • Stahování zájmen
 • Slovesa ajudar, ver, vir, cair, saber, extrair, ler, pedir, sentir, medir, doer, divertir-se, vestir-se
 • Vazby slovesa fazer, estar, mudar, comecar, precisar
 • Ukazovací zájmena
 • Rozkazovací způsob
 • Množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • Stupňování přídavných jmen a příslovcí, srovnávání
 • Dvojí zápor
 • Infinitiv osobní
 • Vztažná zájmena: que, quem, o qual, cujo

Portugalština A2

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
3. semestr

Učebnice:

J. Jindrová a spol.: Portugalština, Leda 2008 12.–15. lekce

Témata:

Cestování, Lisabon, Brazílie, telefonování, v obchodním domě

Gramatika:

 • Nepravidelná slovesa: subir, dar, construir, passear, fugir, mentir, perder, por, ouvir, repetir, chatear, distrair-se, condizer, rir, vestir, despir
 • Slovesa: vestir-se, divertir-se
 • Tvoření a užití imperfekta
 • Zdrobněliny
 • Gerundium
 • Souslednost časová
 • Příčestí minulé trpné – tvorba a užití
 • Příčestí přítomné
 • Trpný rod
 • Vazby slovesa estar a ficar s příčestím minulým
 • Složený čas minulý
 • Výrazy verdade a razao
 • Budoucí čas
 • Podmiňovací způsob
 • Předminulý čas
 • Infinitiv minulý

Portugalština A2+

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
4. semestr

Učebnice:

J. Jindrová a spol.: Portugalština, Leda 2008 15.–19. lekce

Témata:

Portugalské jído, na poště, psaní dopisů, nakupování, rodina

Gramatika:

 • Podmiňovací způsob
 • Rozkazovací způsob
 • Souslednost časová
 • Vynechávání členu určitého
 • Absolutní příčestí minulé
 • Opisné slovesné vazby
 • Konjunktiv budoucí
 • Vyjádření hodin
 • Přídavná jména ve funkci příslovcí
 • Spojování zájmen osobních nepřízvučných ve 3. a 4. pádu
 • Souvětí podmínkové reálné
 • Číslovky řadové

Portugalština B1

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
5. semestr

Konverzace s rodilým mluvčím na vybraná témata (z časopisů, novin, internetu, radia, …), jako doplněk slouží učebnice J. Jindrová a spol.: Portugalština, Leda 2008 od 17. lekce

Účelem tohoto kurzu je zdokonalení mluveného projevu a rozšíření slovní zásoby.

O portugalštině

Portugalština je krásný románský jazyk, který si můžete zamilovat na celý život. Portugalsky hovořící svět je světem velmi zajímavých kultur, lidí, hudebních stylů, rytmů, jako samba, zouk, capoeira, cestovních i kulinářských zážitků. Máte-li zájem obohatit svůj život o nové zážitky, neváhejte, portugalština Vám otevře dveře do nového světa.

Portugalština je těsně spjata s latinou, která dala vzniknout všem románským jazykům. Někteří lingvisté dokonce zastávají názor, že gramaticky je především evropská forma portugalštiny nejblíže latině ze všech románských jazyků. Pokud se naučíte portugalsky, bude pro Vás učení dalších románských jazyků mnohem jednodušší.

Kde se domluvím portugalsky?

Portugalština je úředním nebo druhým jazykem ve spoustě zemí, které se nacházejí na několika kontinentech (všichni si určitě ze školy pamatují na zámořské plavby Portugalců v dobách minulých). Jedná se o Portugalsko, Brazílii, Angolu, Mozambik, Guineu Bissau, Kapverdské ostrovy, Ostrovy sv. Tomáše a Prince. Ještě donedávna se hovořilo portugalsky i v Macao, území, které připadlo před několika lety Číně.

Varianty portugalštiny

Laik, který se poprvé setká s portugalštinou, je napoprvé překvapen, do jaké míry je tento jazyk na poslech nesrozumitelný a neidentifikovatelný, což se týká především evropské varianty portugalštiny. Evropská portugalština se od varianty brazilské či variant afrických liší výslovností, částečně i gramatikou a slovní zásobou. Tyto odlišnosti je možné srovnat s rozdíly mezi britskou, americkou, či australskou angličtinou.

Jak portugalština zní?

Portugalština je velice podobná španělštině, je však charakterizována nosovkami, které známe např. ve francouzštině. Evropská portugalština je však „šišlavá“ – „s“ vyslovuje jako „š“, stahují se samohlásky, atd. Z tohoto důvodu je považována českými studenty za těžší. Tyto počáteční „obtíže“ mohou být sice na první pohled překážkou, ale na druhou stranu ten, kdo ovládá portugalštinu, rozumí španělským mluvčím, naopak je to obtížné. Psaná forma je samozřejmě podobná.

Významné portugalsky mluvící osobnosti

Známými osobnostmi lusofonního světa (toto označení se používá pro portugalsky hovořící země, jako např. hispanofonní, anglofonní, frankofonní) je např. portugalský nositel Nobelovy ceny za literaturu José Saramago, současný veleúspěšný brazilský spisovatel Paulo Coelho, kapverdská světově známá zpěvačka Césária Évora, sportovně založení jedinci znají určitě Ronaldinha, Cristiana Ronalda, atd.angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina