Kontaktujte nás

Telefon: 800 100 620
E-mail: info@noisis.cz

Letní intenzivní kurzy angličtiny

Kurz angličtiny

Letní kurzy se konají v červenci a srpnu 2020.

Letní kurzy na sebe navazují. Pokud u nás absolvujete intenzivní kurz, můžete pak plynule navázat vyšší úrovní v semestrálních kurzech, které začínají na konci září.

Pokud Vám nevyhovuje čas kurzu, napište nám, pokud to bude ještě možné, vynasnažíme se kurz přizpůsobit Vašim časovým možnostem.

Nejste si jistí jaký kurz je pro vás ten pravý? Vyplňte si náš on-line rozřazovací test, který vám pomůže určit vaši jazykovou úroveň.

Vyberte si typ kurzu, který Vás zajímá:
ZAČÁTEČNÍCI
FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI
MÍRNĚ POKROČILÍ
STŘEDNĚ POKROČILÍ
POKROČILÍ

KONVERZACE V ANGLIČTINĚ

PŘÍPRAVA NA FCE
PŘÍPRAVA NA CAE
OBCHODNÍ ANGLIČTINA
PŘED DOVOLENOU

V případě, že jste nenašli vhodný kurz pro Vaši pokročilost, napište nám prosím Vaše požadavky na adresu info@noisis.cz.

Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí, když kliknete na kód vybraného kurzu.

Časové varianty:

 • 4 týdny, 2x týdně, 3 hodiny denně (18:00–20:30), celkem 24 hodin
 • 1 týden, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 25 hodin
 • 2 týdny, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 50 hodin

Kurzy angličtiny pro začátečníky

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
1. úroveň

Vstupní úroveň: úplný začátečník

Učebnice:

New Inside Out, Elementary. (Sue Kay, Vaughan Jones, Macmillan 2008) 1.–6. lekce. Bližší informace o učebnici naleznete zde.

Témata:

Představování, rodina, přátelé, zvyky, dům a bydlení, gastronomie, práce, volný čas, telefonování

Gramatika:

 • Sloveso to be
 • Krátké otázky a odpovědi
 • Present simple
 • Osobní zájmena v roli podmětu a předmětu
 • Rozlišení sloves make a do
 • 3. osoba sloves v přítomném čase
 • Vazba there is
 • Zájmena some a any
 • Počitatelná a nepočitatelná jména
 • Rozlišení příslovcí much a many
 • Modální slovesa can, have to
 • Past simple

Závěrečná úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A1

Kurzy angličtiny pro falešné začátečníky

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
2. úroveň

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A1

Učebnice:

New Inside Out, Elementary. (Sue Kay, Vaughan Jones, Macmillan 2003) 7.–12. lekce

Témata:

Popis osob, oblékání, realita a sny, nakupování, zdraví a lidské tělo, počítač a internet, škola, cestování a doprava, právo a spravedlnost, příroda a počasí

Gramatika:

 • Present continuous
 • Vazba look like
 • Vyjadřování budoucnosti pomocí want to, would like to, hope to, going to
 • Stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • Vyjadřování míry pomocí too, enough
 • Použití slovesného tvaru should
 • Present perfect + ever
 • Předložky místní, příslovce času
 • Pasivum
 • Vyjádření budoucnosti pomocí slovesných forem will, might

Závěrečná úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A2−

Kurzy angličtiny pro mírně pokročilé

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
3. úroveň

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A2−

Učebnice:

New Inside Out, Pre-intermediate. (P. Kerr, S. Kay, V. Jones, Macmillan 2008) 1.–6. lekce. Bližší informace o učebnici naleznete zde.

Témata:

Jména a rodina, země a národnosti, vyjádření vztahu, setkání, nakupování a oblečení, zdraví a fitness, slovesa týkající se sportu, zkušenosti v zaměstnání, kancelář, hledáme práci, jak psát dopis, …

Gramatika:

 • Přehled slovesných časů
 • Otázky
 • Počitatelná a nepočitatelná jména
 • Vyjádření množství
 • So/such, very/too
 • Minulý čas prostý a průběhový (past simple a continuous)
 • Nepravidelná slovesa
 • Příslovce způsobu
 • Slovesa se dvěmi předměty
 • Slovesa, po kterých následuje -ing forma nebo to + infinitiv
 • Přítomný čas prostý a průběhový (present simple and continuous)
 • Stupňování: 2. a 3. stupeň (comparative a superlative)
 • Frázová slovesa
 • Čas předpřítomný nebo minulý čas prostý (present perfect nebo past simple)
 • Příčestí minulé (past participle) u nepravidelných sloves

Závěrečná úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A2

Kurzy angličtiny pro středně pokročilé

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Obsah kurzu

Cílem kurzu je zdokonalení mluveného projevu.

Učebnice:

New Inside Out – Intermediate (P. Kerr, S. Kay, V. Jones, Macmillan 2008) 1.–6. lekce. V případě, že se kurz koná dvakrát týdně, bude probráno dvojnásobné množství látky, tedy obsah pro 5. i 6. semestr.

Témata:

Přátelé, adrenalinové sporty, mezilidské vztahy, oslavy, stravovací návyky, práce, …

Gramatika:

 • Opakovaní slovesných časů
 • Otázky s předložkami
 • Příslovce vyjadřující četnost
 • Předpřítomný čas prostý
 • Minulý čas prostý a průběhový
 • Stupňování přídavných jmen
 • Synonyma
 • Frázová slovesa
 • Slovesa DO a MAKE
 • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • Časové předložky
 • Modální slovesa

Kurzy angličtiny pro pokročilé

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Obsah kurzu

Učebnice:

Inside Out – Upper-intermediate (P. Kerr, S. Kay, V. Jones, Macmillan 2008) 1.–6. lekce

Témata:

Události 20.století, slavné osobnosti, rodina, peníze, zdraví, fitness, zvyky, svatba, počítače, počítačové hry, …

Gramatika:

 • Pomocná slovesa
 • SO a NEITHER
 • Tázací dovětky
 • Nepřímé otázky
 • MAKE a LET
 • Slovesa po kterých následuje ing forma nebo to + infinitiv
 • Frázová slovesa
 • Určitý a neurčitý člen
 • Podmínkové věty
 • Rady a doporučení
 • WILL a WOULD
 • Předpřítomný čas prostý a průběhový

Konverzace v angličtině pro mírně pokročilé

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B1-

Tento kurz je zaměřen výhradně na konverzaci v angličtině s českým lektorem. Hovoří se na témata, která jsou vybírá lektor dle konkrétních přání studentů. Maximální počet studentů ve skupině je 7, každý má možnost si zvolit minimálně 2 témata, o nichž se bude v kurzu diskutovat.

Konverzace v angličtině s rodilým mluvčím

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B2

Tento kurz je zaměřen výhradně na konverzaci s rodilým mluvčím, hovoří se na témata, která jsou vybírá lektor dle konkrétních přání studentů. Maximální počet studentů ve skupině je 7, každý má možnost si zvolit minimálně 2 témata, o nichž se bude v kurzu diskutovat.

Příprava na zkoušku FCE

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Obsah kurzu

Učebnice:

Ready for FCE (Roy Norris, Macmillan 2001). Tento kurz je zaměřen na opakování před zkouškou: modelová cvičení, poslechy, psaní, které se u zkoušky objeví. Seznam témat je pouze orientační. Pro více informací o zkoušce FCE klikněte zde.

Témata:

Zločin a trest, počasí, zdraví, fotografie, peníze, umění, zvířata, televize, zkratky, formální dopisy, eseje, …

Gramatika:

 • Pasiv
 • Kondicionál
 • So, neither, nor
 • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • Nepřímá řeč
 • Nepřímé otázky
 • Vyjádření schopnosti
 • Slovesa a jejich předložky
 • Hypotetické situace
 • Frázová slovesa
 • Sufixy přídavných jmen: -ible a -able

Příprava na zkoušku CAE

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Obsah kurzu

Učebnice:

Ready for CAE (Roy Norris, Macmillan), od lekce 1

Témata:

Aiming high, Times change, Gathering information, Work time, Formal letters, Reports, Character reference

Gramatika:

 • Modal verbs: might, could, may
 • Alternative ways of expressing future possibility
 • Talking about the past
 • Nouns in formal English
 • Hypothetical past situations
 • Present and future conditionals
 • Punctuation
 • Gerunds and infinitives

Kurzy obchodní angličtiny

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B1

Jazyková úroveň kurzu odpovídá úrovni středně pokročilí.

Učebnice:

The Business, Intermediate (John Allison with Paul Emmerson), Macmillan 2007. Lekce 1–4.

Témata:

 • Corporate culture: Work culture and placements, work organization and responsibility, meetings – one-to-one, a placement report
 • Customer support: call centre, customer service and telephoning, dealing with problems by telephone, formal and informal correspondence
 • Products and packaging: specifications and features, presentation – structure, a product description
 • Careers: career choices, personal skills and qualities, job interviews, a CV

Gramatika:

 • Past tenses and advice structures
 • Asking questions and giving instructions
 • Articles, relative clauses and noun combinations
 • Present tenses
 • Conditionals and recommendations

Angličtina před dovolenou

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Cílem kurzu je získat schopnost dorozumět se v obvyklých situacích, které se vyskytnou při cestování v cizině. V kurzu se budou probírat pouze základní konverzační témata a fráze, která bude lektor se studenty procvičovat na modelových situacích.

Témata:

Rezervace hotelového pokoje, kupujeme jízdenku, objednávání v restauraci, jídlo, jízda autem, orientace a jak se zeptat na cestu, slovní zásoba – důležité budovy ve městě a památky, stručné představení sebe sama, nakupování

O zkoušce FCE

Kurzy připravující na zkoušku FCE jsou vhodné i pro studenty, kteří angličtinu ovládají na pokročilé úrovni, jelikož jsou zaměřeny přímo na jednotlivé oblasti testu a běžně používané formy testových otázek. Pokud se na zkoušku FCE chcete připravit a jste úplný začátečník, dosažení odpovídající úrovně Vám bude trvat přibližně 500 až 600 hodin.

Zkouška FCE je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Jedná se o úroveň „více pokročilí“ a vyžaduje jazykové znalosti na úrovni Upper-intermediate, což odpovídá úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Ke složení zkoušky FCE je zapotřebí schopnost ovládat dostatečně širokou slovní zásobu a umět ji správě použít v nejrůznějších situacích. Posuzuje se také schopnost adekvátně vnímat kontext a vyjadřovat se způsobem odpovídajícím běžným zvyklostem a konvencím. Abyste u zkoušky FCE uspěli, měli byste se plynule anglicky domluvit v řadě praktických situací, včetně těch, které mohou nastat při obchodním jednání nebo při studiu v zahraničí.

Proč skládat zkoušku FCE?

FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, např. pro pracovníky v klientských službách nebo pro administrativní práce v bankovnictví, aeroliniích, zásobování, na univerzitách, technických školách a dalších institucích.

Zkoušky Cambridge ESOL jsou uznávány prakticky na všech univerzitách anglicky hovořících zemí i v ostatních státech světa. Jako doklad o dosažené jazykové úrovni je uznává většina zaměstnavatelů (i v ČR) vznášejících nárok na jazykové vzdělání.

Aktuální cena zkoušky: 4350 Kč

Obsah zkoušky:

1. čtení (75 minut), 2. psaní (90 minut), 3. gramatika (75 minut), 4. poslech (cca 40 minut), 5. mluvení (cca 14 minut).

Reading – čtení

Tato část má čtyři části a celkem 35 otázek. Kandidáti musí být schopni přečíst různé druhy textů, porozumět jim, odhadnout význam textu a odpovědět na kontrolní otázky. Reading obsahuje celkem 1900–2300 slov. Jedná se o různé typy textů: reklama, korespondence, různé neformální materiály, výňatky z průvodců, manuály, zařazeny jsou také zprávy ve formě odstavců z novin a magazínů.

Jednotlivé úkoly mají formu přiřazování odpovědí k otázkám, vícenásobné volby z odpovědí nebo doplnění chybějícího textu. Na tuto část zkoušky je vymezen čas jedna hodina patnáct minut.

Writing – vyjadřování písmem

Druhý oddíl FCE se věnuje schopnosti vyjadřovat se písmem. Writing se dělí na dvě části, v první mají kandidáti napsat text na dané zadání, ve druhé si mohou vybrat téma ze čtyř různých zadání.

Zkouška tímto způsobem ověřuje, zda je kandidát schopen napsat text vymezené formy, tj. dopis, zprávu, kompozici, a to podle zadaného tématu. Kandidáti píší své odpovědi na speciální arch.

Při hodnocení je každé části psaného textu udělena samostatná známka. Klade se důraz na gramatickou správnost, použití výrazů a jevů určité úrovně a pravopis.

Use of English – použití angličtiny

Třetí oddíl FCE se skládá z pěti částí a má celkem 65 otázek. Kandidáti mají v této části testu za úkol předvést svoji jazykovou vyspělost a správné použití jazyka v různých situacích. Jednotlivé úkoly jsou zaměřeny na slovní transformace, opravy chybných vět, správný výběr doplňovaných slov. Zkouška je v této části zaměřena na gramatiku a slovní zásobu.

Listening – poslech

Poslech má čtyři části skládající se z nahraných textů a celkem třiceti otázek. Kandidátům je puštěna nahrávka monologů a dialogů, jsou to např. ukázky z rádia, telefonování, komentáře, instrukce, reklama, vtipy atd. Poté musí odpovídat na kontrolní otázky.

Jednotlivé části této sekce se liší následujícím způsobem: v první a ve čtvrté části kandidát odpovídá po každé otázce, ve druhé části kandidát odpovídá na otázky v průběhu poslechu, ve třetí vybírá správnou odpověď z nabídky několika různých možností.

Speaking – zvládnutí rozhovoru

Závěrečná etapa zkoušky obsahuje čtyři krátké konverzace se zkoušejícím a dalším kandidátem – na ústní část chodí dva kandidáti zároveň. Zkoušející při této části testu prověřují pohotovost reakcí kandidátů, výslovnost, gramatickou správnost, plynulost atd. Jedná se o krátké rozhovory mezi zkoušejícím a kandidáty. Zkouška je zaměřena na osobní a faktické informace, osobní postoj a vyjádření názorů.

V první části jde o interview zaměřené na zodpovězení základních osobních informací o sobě.

Následuje individuální minutový monolog, kandidáti obdrží dva obrázky a mají je popsat. Ve třetí jde o spolupracující zadání, kandidáti obdrží opět obrázky a mají se na jejich téma bavit spolu. V závěrečné části zkoušející vede konverzaci tak, aby kandidáti rozšířili diskuzi z minulé části.angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina