Kontaktujte nás

Telefon: 800 100 620
E-mail: info@noisis.cz

Letní intenzivní kurzy arabštiny

Letní kurzy se konají v červenci a srpnu 2020.

Letní kurzy na sebe navazují. Pokud u nás absolvujete intenzivní kurz, můžete pak plynule navázat vyšší úrovní v semestrálních kurzech, které začínají na konci září.

Pokud Vám nevyhovuje čas kurzu, napište nám, pokud to bude ještě možné, vynasnažíme se kurz přizpůsobit Vašim časovým možnostem.

Vyberte si typ kurzu, který Vás zajímá:
ZAČÁTEČNÍCI
ZAČÁTEČNÍCI II
MÍRNĚ POKROČILÍ
STŘEDNĚ POKROČILÍ

V případě, že jste nenašli vhodný kurz pro Vaši pokročilost, napište nám prosím Vaše požadavky na adresu info@noisis.cz.

Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí, když kliknete na kód vybraného kurzu.

Časové varianty:

 • 4 týdny, 2x týdně, 3 hodiny denně (18:00–20:30), celkem 24 hodin
 • 1 týden, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 25 hodin
 • 2 týdny, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 50 hodin

Arabština A1

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
1. úroveň

Slovní zásoba:

Ovoce a zelenina, jídlo a potraviny, členové rodiny, barvy, části lidského těla, nábytek, …

Gramatika:

 • Praktická výuka arabského písma
 • Cvičení přímé komunikace (pozdravy, poděkování, omluvy, prosby, …)
 • Fonetická cvičení, diktáty, čtení psaného textu
 • Zájmena ukazovací
 • Zájmena osobní
 • Arabské číslice
 • Názvy měsíců, dny v týdnu, roční období
 • Přivlastňování
 • Časování sloves v základním tvaru

Veškeré výukové materiály zajistí lektor. Základní učebnice není v ceně.

Arabština A2−

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
2. úroveň

Učebnice:

Arabic language skills for non Arab a další materiály, které poskytne vyučující

Slovní zásoba:

Seznámení, členové rodiny, názvy povolání, koníčky, vyjádření času, …

Gramatika:

 • Tvoření jmenných a slovesných vět
 • Množné číslo ženského a mužského rodu
 • Dvojné číslo podstatných a přídavných jmen
 • Předložky
 • Tázací zájmena a tvoření otázky
 • Zápor
 • Zájmena ukazovací
 • Rozkazovací způsob
 • Vyjadřování vokativu
 • Stupňování přídavných jmen
 • Diktáty, čtení psaného textu
 • Kolik je hodin
 • Slovesa

Veškeré výukové materiály zajistí lektor. Základní učebnice není v ceně.

Arabština A2+

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
3. úroveň

Učebnice:

Al kitab al asasi (talim al arabia llinatakin bi geiriha) a další studijní materiály, které poskytnute vyučující

Slovní zásoba:

Jak se domluvit na trhu, u lékaře, v restauraci, v hotelu, vyjádření času, zvířata a zoo, domácnost a kuchyň, barvy, …

Gramatika:

 • Řadové číslovky
 • Přítomný čas sloves
 • Budoucí čas sloves
 • Minulý čas sloves
 • Rozbor věty
 • Trpný rod

Arabština B1

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
O arabštině

Arabština je jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě, arabsky hovoří více než 422 milionů lidí. Je úředním jazykem ve všech arabských státech a v mnoha dalších oblastech, které s arabskými zeměmi sousedí. Arabština je pátým nejpoužívanějším jazykem na světě.

Arabština patří do rodiny afroasijských jazyků, je jedním ze semitských jazyků. Jedná se o jazyk flexivní, což znamená, že ohýbá slova pomocí předpon, přípon a zejména změnami uvnitř kmene slova.

Kde se arabštinou domluvím?

Arabština je úředním jazykem v těchto zemích: Alžír, Bahrajn, Čad, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Irák, Jemen, Jordánsko, Katar, Komory, Kuvajt, Libye, Mali, Maroko, Mauritánie, Omán, Palestina, Saúdská Arábie, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Súdán, Sýrie, Tunisko. Arabština je jedním ze šesti jazyků OSN.

Hovorová a spisovná arabština

V těchto státech se mluví hovorovou arabštinou, která vychází ze spisovné arabštiny, ale v určitých aspektech se od ní odlišuje. V psané arabštině se tyto rozdíly projevují velmi málo. Zároveň v hovorové arabštině jednotlivých států jsou určité rozdíly. Nejpodobnější jsou vždy hovorové varianty sousedních arabských zemí (například syrská hovorová arabština a libanonská hovorová arabština jsou velmi blízké.) Rozdíly v hovorové arabštině se zvyšují s rostoucí zeměpisnou vzdáleností mezi státy (například syrská hovorová arabština a egyptská hovorová arabština jsou poměrně vzdálené).

Spisovná arabština je pro všechny arabské státy stejná, jakožto oficiální jazyk se vyučuje se ve školách, užívá se na úřadech a v televizních zprávách. Abychom to shrnuli – všechny arabské hovorové jazyky jsou si velmi podobné a všechny vycházejí ze spisovné arabštiny. V našich kurzech se proto vyučuje spisovná arabština, se kterou se domluvíte ve všech arabsky mluvících státech.

Arabská abeceda

Arabská abeceda obsahuje 28 písmen, arabské písmo nemá sice velká a malá písmena, ale zato většina písmen má čtyři podoby: pro výskyt na počátku slova, uprostřed slova, na konci nebo samostatně.

Arabština se na rozdíl od mnoha světových jazyků píše zprava doleva. Arabské písmo se šířilo spolu s islámem a přijaly ho i další jazyky.

Rozdíly v psané spisovné a hovorové arabštině jsou velmi malé – arabské písmo nezachytí změny v krátkých samohláskách, pozměněné souhlásky si zase ponechávají původní zápis, ale v různých regionech se vyslovují různě.

Arabská abeceda

Historie arabštiny

Nejstarší arabské nápisy pocházejí ze 4. století. Klasická arabština je dochována ve staroarabské poezii, která pochází ze 6.–7. století a v Koránu ze 7. století. Gramatická pravidla se začala upevňovat v 8. století. Spolu s tím, jak se rozšiřovalo území dobyté Araby, rozšiřovala se i arabština jakožto úřední a literární jazyk těchto území.

Klasická arabská literatura zahrnuje vedle poezie řadu významných děl z oblasti historie, geografie, lékařství, filozofie, astronomie atd. Díky překladům do arabštiny se do dnešní doby dochovala řada děl antických autorů.

Od 19. století se modernizuje slovní zásoba, zjednodušuje se styl i skladba a vzniká moderní spisovná arabština. Rozdíly oproti arabštině klasické však nejsou příliš velké.angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina