Kontaktujte nás

Telefon: 800 100 620
E-mail: info@noisis.cz

Letní intenzivní kurzy čínštiny

Letní kurzy se konají v červenci a srpnu 2020.

Letní kurzy na sebe navazují. Pokud u nás absolvujete intenzivní kurz, můžete pak plynule navázat vyšší úrovní v semestrálních kurzech, které začínají na konci září.

Pokud Vám nevyhovuje čas kurzu, napište nám, pokud to bude ještě možné, vynasnažíme se kurz přizpůsobit Vašim časovým možnostem.

Vyberte si typ kurzu, který Vás zajímá:
ZAČÁTEČNÍCI
ZAČÁTEČNÍCI II
MÍRNĚ POKROČILÍ

V případě, že jste nenašli vhodný kurz pro Vaši pokročilost, napište nám prosím Vaše požadavky na adresu info@noisis.cz.

Nejste-li si jisti Vaší pokročilostí, vyplňte si test a my Vám doporučíme příslušný kurz. Pro přesnější zařazení Vám rádi domluvíme osobní schůzku s lektorem, který Vám s výběrem kurzu pomůže.

Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí, když kliknete na kód vybraného kurzu.

Časové varianty:

 • 4 týdny, 2x týdně, 3 hodiny denně (18:00–20:30), celkem 24 hodin
 • 1 týden, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 25 hodin
 • 2 týdny, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 50 hodin

Čínština začátečníci

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
1. úroveň

V prvním semestru se studenti seznámí s fonetikou čínštiny, psaním znaků, zápisem čínštiny do latinky (transkripce pinyin). Paralelně s tím se naučí několik základních frází, osvojí si pravidla slovosledu a jednoduchého vyjadřování se v přítomném čase.

Učebnice:

Méthode de Chinoise – Niveau Débutant, Chen Jie, Editions You-feng Libraire Editeur. Lekce 1.–2.

Veškeré materiály k výuce zajistí lektor.

Gramatika:

 • Čínský znakový a fonetický systém
 • Základy slovosledu, způsoby kladení otázek
 • Numerativy (počítací slova)
 • Tři různá slovesa „být“ (shi, you, zai)
 • Jmenný a slovesný přívlastek
 • Základní vyjádření budoucnosti a minulosti. (částice yao a le)

Čínština začátečníci II

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
2. úroveň

Ve druhém stupni pokročilosti se studenti naučí pohybovat se v čínštině v různých časech a rozšíří si slovní zásobu o slova denní potřeby.

Učebnice:

Méthode de Chinoise – Niveau Débutant, Chen Jie, Editions You-feng Libraire Editeur. Lekce 3.–5.

Gramatika:

 • Podmínkové věty (ruguo)
 • Časové věty (deshihou)
 • Další způsoby vyjádření budoucnosti a minulosti (částice hui a guo)
 • Různé formy využití částice jiu
 • Modální slovesa yao, hui, xiang

Čínština mírně pokročilí

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
3. úroveň

Gramatika:

 • Vyjádření průběhového času (zhengzai, zai)
 • Vyjádření záporu vazbou shenme dou a jejími modifikacemi.
 • Vazba bushi … shi …
 • Vazba yi … jiu …
 • Modální slovesa neng a keyi
 • Určení směru u sloves pohybu (jinlai, huiqu, …)

4. úroveň

Gramatika:

 • Vazba shibushi a její různá využití
 • Částice zhe – souběh dvou dějů
 • Vazba yibian … yibian …
 • „Výsledkové modifikátory“ (např. zuohao, shuowan, …)
 • Potenciální tvar sloves (tingdedong, kandejian, …)

Výuka čínštiny

Zdálo by se, že o smyslu studia čínštiny není třeba dlouze diskutovat, že stačí sledovat současné dění. Ale důvodů pro studium čínštiny je víc. Čínština je totiž nejen prostředek k lepším ekonomickým příležitostem, ale také – a troufám si říct především – klíčem k nahlédnutí a snad i pochopení zcela jiného způsobu myšlení. Říká-li se „kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“, tak u čínštiny to platí dvojnásob…

Je čínština opravdu tak těžká?

Svou exotičností, znaky a podivnou výslovností se nelze divit, že tolika lidem čínština připadá nenaučitelná. Avšak s kvalitním a metodickým vedením brzy začnete poodhalovat vnitřní velice logický systém tvorby znaků, slov a vět. Od určité úrovně navíc zjistíte, že učit se nová slova je právě díky této logice v čínštině jednodušší než v jiných jazycích a o způsobu tvorby vět, pohybování se v čase a podobně ani nemluvě.

Za jak dlouho se naučím čínsky?

Pro vyváženost je třeba říct, že čínština samozřejmě není jednoduchý jazyk a po studentech vyžaduje pokud možno pravidelnou přípravu. Od té se samozřejmě odvíjí i studijní pokrok. Častý dotaz je „za jak dlouho budu schopen mluvit čínsky?“ Na to samozřejmě neexistuje univerzální odpověď, ale troufám si tvrdit, že po roce pravidelného studia čínštiny při dvou lektorských hodinách týdně (2x90min) je člověk schopen jednoduché konverzace a má dobrý základ gramatiky a slovní zásoby.

Naše kurzy čínštiny

Hodiny čínštiny jsou koncipovány tak, aby budovaly aktivní schopnost rozumět a reagovat a aby se studenti naučili věci, které skutečně potřebují a využijí. Jelikož nejsme v prostředí, které by nás vystavovalo přirozenému kontaktu s čínštinou, je zapomínání na denním pořádku, a to je také důvod stále se vracet k již probrané látce, dokud není zcela zautomatizována. Jinými slovy není důvod, aby vlak supěl kupředu, pokud z něj vypadávají cestující.

Struktura lekcí čínštiny:

 • fonetická část (dokud není zautomatizována výslovnost a její zápis do latinky)
 • opakování předchozích gramatických jevů odpovídáním na individuálně kladené otázky, případně přímým překladem českých vět do čínštiny
 • nová látka – přečtení textu, vysvětlení gramatiky a její použití v praxi
 • příprava na další lekci – probrání a vysvětlení slovíček
 • dobrovolné konzultace ohledně psaní znaků


angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina