Kontaktujte nás

Telefon: 800 100 620
E-mail: info@noisis.cz

Letní intenzivní kurzy dánštiny

Letní kurzy se konají v červenci a srpnu 2020.

Letní kurzy na sebe navazují. Pokud u nás absolvujete intenzivní kurz, můžete pak plynule navázat vyšší úrovní v semestrálních kurzech, které začínají na konci září.

Pokud Vám nevyhovuje čas kurzu, napište nám, pokud to bude ještě možné, vynasnažíme se kurz přizpůsobit Vašim časovým možnostem.

Vyberte si typ kurzu, který Vás zajímá:
ZAČÁTEČNÍCI
MÍRNĚ POKROČILÍ

V případě, že jste nenašli vhodný kurz pro Vaši pokročilost, napište nám prosím Vaše požadavky na adresu info@noisis.cz.

Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí, když kliknete na kód vybraného kurzu.

Časové varianty:

 • 4 týdny, 2x týdně, 3 hodiny denně (18:00–20:30), celkem 24 hodin
 • 1 týden, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 25 hodin
 • 2 týdny, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 50 hodin

Dánština začátečníci

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
1. úroveň

V intenzivním kurzu pro začátečníky se naučíte uplatnit dánštinu v základních komunikačních situacích, jako je představování, pozvání, rozhovor o běžných denních činnostech, o zálibách i o počasí. Také se naučíte dánsky počítat do dvou set a slovní zásobu spojenou s jídlem, kterou budete procvičovat „v kavárně“ a „na nákupu“.

Z hlediska gramatiky se naučíte budoucí a přítomný čas a s nimi spojené tvary dnů v týdnu, určitý a neurčitý člen a množné číslo podstatných jmen. Gramatika ovšem není hlavní náplní intenzivního kurzu.

V kurzu budeme používat učebnici Aktivt dansk (lekce 1–11, ovšem s výraznými úpravami), kterou budeme podle potřeby doplňovat cvičeními a aktivitami z portálu danskherognu.dk.

Témata:

Představení a pozdravy, plán dne a činnost o víkendu, hodiny, sport, návštěva kavárny a restaurace, nakupování, …

Gramatika:

 • Abeceda
 • Osobní zájmena
 • Časování sloves v přítomném čase
 • Základní modální slovesa
 • Podstatná jména – rody, určitost a neurčitost, jedn. a množ. číslo
 • Přivlastňovací a tázací zájmena
 • Přídavná jména
 • Číslovky základní 1–1000
 • Slovosled v oznamovací a tázací větě
 • Tvorba záporu

Dánština mírně pokročilí

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
3. úroveň

O dánštině

Dánština patří spolu se švédštinou k východní větvi severogermánských jazyků.

Kde všude se hovoří dánsky?

Dánština je mateřským jazykem 5,5 milionu lidí. Dánsky se domluvíte samozřejmě v Dánsku, dále na Faerských ostrovech, v Grónsku a ve Šlesvicku-Holštýnsku, kde všude je jedním z úředních jazyků, a také na Islandu, kde se dosud vyučuje ve školách. Dokážete se zorientovat v norském i švédském textu, a když máte pokročilejší znalost dánštiny, ve Švédsku a v Norsku se i domluvíte.

Dánská gramatika

Gramatika dánštiny je velice podobná norštině a švédštině. Skloňování i časovaní v dánštině jsou velmi jednoduché (dánština má jen dva rody a nemá pády), takže student dánštiny může už po krátké době samostatně tvořit smysluplné věty a číst jednodušší texty. V dalších fázích studia se pak potýká s bezpočtem idiomatických vyjádření a s dánskou výslovností. Dánština má bohatý systém samohlásek, které jsou pro české ucho těžko rozeznatelné, a několik tzv. polohlásek, které výrazně vzdalují mluvenou dánštinu od psané. Oproti latince používá dánská abeceda několik samohlásek navíc.

Spisovná a hovorová dánština

Rozdíl mezi spisovnou a hovorovou dánštinou je spíše lexikální, ale hranice mezi nimi je poměrně ostrá. Některé výrazy by rodilý Dán jednoduše neřekl, jiné by zase nepoužil v psaném textu.angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina