Kontaktujte nás

Telefon: 800 100 620
E-mail: info@noisis.cz

Letní intenzivní kurzy španělštiny

Letní kurz španěštiny

Letní kurzy se konají v červenci a srpnu 2020.

Letní kurzy na sebe navazují. Pokud u nás absolvujete intenzivní kurz, můžete pak plynule navázat vyšší úrovní v semestrálních kurzech, které začínají na konci září.

Pokud Vám nevyhovuje čas kurzu, napište nám, pokud to bude ještě možné, vynasnažíme se kurz přizpůsobit Vašim časovým možnostem.

Nejste si jistí jaký kurz je pro vás ten pravý? Vyplňte si náš on-line rozřazovací test, který vám pomůže určit vaši jazykovou úroveň.

Vyberte si typ kurzu, který Vás zajímá:
ZAČÁTEČNÍCI
ZAČÁTEČNÍCI II
MÍRNĚ POKROČILÍ
STŘEDNĚ POKROČILÍ
POKROČILÍ – KONVERZAČNÍ SKUPINA
PŘED DOVOLENOU

V případě, že jste nenašli vhodný kurz pro Vaši pokročilost, napište nám prosím Vaše požadavky na adresu info@noisis.cz.

Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí, když kliknete na kód vybraného kurzu.

Časové varianty:

 • 4 týdny, 2x týdně, 3 hodiny denně (18:00–20:30), celkem 24 hodin
 • 1 týden, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 25 hodin
 • 2 týdny, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 50 hodin

Španělština pro začátečníky

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
1. úroveň

Vstupní úroveň: úplný začátečník

Učebnice:

Nuevo Ven 1: lekce 1–5

Témata:

 • Základní povídání o sobě, povolání, charakteristika, etc.
 • Představování sama sebe, svých přátel a rodiny
 • Číslovky a hodiny
 • Popis bytu a jeho částí, nábytek, vybavení
 • Orientovace se na ulici a ve městě, jak se zeptat na cestu a dát instrukce „Jak se jde…“
 • Doprava po městě, jízda metrem, autobusem
 • Povídání o hlavním městě Španělska – Madrid

Gramatika:

 • Přítomný čas pravidelných sloves -ar, -er, -ir
 • Některá nepravidelná slovesa a slovesa se změnou kmenové samohlásky
 • 3 slovesa odpovídající českému „být“ (ser, estar, haber)
 • Zájmena osobní, přivlastňovací
 • Předložky v kombinaci se slovesem být „estar“

Závěrečná úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A1

Španělština pro začátečníky II

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
2. úroveň

Učebnice:

Nuevo Ven 1: lekce 6–10

Témata:

 • Jak si objednat si v baru, restauraci, kavárně?
 • Základní jídla španělské kuchyně a „tapas“
 • Rozšíření slovní zásobu z okruhu „já a moje zájmy“
 • Popis lidí, jejich fyzický vzhled a vlastnosti
 • Nakupování v obchodním centru i na tržišti
 • Telefonování
 • Vyjádření svých plánů
 • Cestování
 • Povídání o jihu Španělska (Andalucía)

Gramatika:

 • Osobní zájmena ve 3. pádě a sloveso „gustar“ (mít rád, líbit se, chutnat), parecer (připadat, zdát se)
 • Rozkazovací způsob kladný
 • Další důležitá nepravidelná slovesa
 • Budoucí čas opisem – ir+a+inf (obdoba anglického „going to“)
 • Mnoho přídavných jmen

Závěrečná úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A1/A2

Španělština pro mírně pokročilé

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
3. úroveň

Učebnice:

Nuevo Ven 1: lekce 11–15

Témata:

 • Popis činností, které právě probíhají (Tom právě snídá – Tom está desayunando)
 • Pozvání na rande, odmítnutí/přijetí pozvánky
 • Zájmy a volný čas
 • Španělská kinematografie
 • Některé španělské svátky (Procesiones, Semana Santa, Fallas, …)
 • Letiště a cesta letadlem
 • U lékaře a lidské tělo
 • Povídání o minulosti (Když jsem byl mladý, hrál jsem na kytaru – Cuando era joven tocaba la guitarra)

Gramatika:

 • Přítomný čas průběhový (vazba estar + gerundio)
 • Předpřítomný čas
 • Minulý čas nedokonavý
 • Porovnávání (menší, větší, lepší, …)

Závěrečná úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A2

4. úroveň

Učebnice

Nuevo Ven 2: lekce 1–5

Témata:

 • Rozdíl mezi minulým časem dokonavým a nedokonavým
 • Popis minulosti: životní období (dětství, dospívání, …), život znamé osobnosti, popis dovolené apod.
 • Peru (Cuzco, Machu-Picchu)
 • Hudba a tanec Latinské Ameriky
 • V případě zájmu ukázka z hispánské kinematografie
 • Španělská média a tisk

Gramatika:

 • Vyjádření minulosti a minulé časy
 • Minulý čas dokonavý
 • Rozdíl mezi časy: předpřítomným, minulým dokonavým a nedokonavým
 • Časová souslednost, přímá a nepřímá řeč

Závěrečná úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B1

Španělština pro středně pokročilé

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
5. úroveň

Učebnice:

Nuevo Ven 2: lekce 6–10

Témata:

 • Rozšíření slovní zásobu: popis lidí, sebe sama, svých zájmů, pocitů, přání, etc.
 • Další možnosti pro vyjádření budoucnosti (Myslím, že nepřijde – Creo que no vendrá)
 • Základní použití spojovacího způsobu
 • Na základě společné dohody mezi studenty lze vybírat z následujících témat: internet, láska po internetu, Córdoba – krásy Andalucie, Cuba, La Habana, životní styl středozemí, cestování autem, půjčení auta, zdraví a nemoci

Gramatika:

 • Jednoduchý budoucí čas
 • Podmiňovací způsob
 • Spojovací způsob přítomného času
 • Základní použití spojovacího způsobu

Závěrečná úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B1/B2

6. úroveň

Učebnice:

Nuevo Ven 2: lekce 11–15

Témata:

 • Další použití spojovacího způsobu: např. v časových, přacích, účelových větách, vyjádření stížnosti, reklamace, etc.
 • Spojovací způsob a jeho tvary, užití v minulosti
 • Studenti si můžou vybrat z následujících témat: Cestovní ruch, společenský život, známé osobnosti, španělská královská rodina, španělská hudba (poslech písní a práce s texty), psychologie: „obyčejné“ problémy a jejich řešení, školství ve Španělsku

Gramatika:

 • Další užití spojovacího způsobu: pro vyjádření přání (př. Hledám nějaký hotel blízko pláže – Busco un hotel que esté cerca de la playa), nebo v podmínkových větách (př. Kdybych měl peníze, koupil bych si nové auto – Si tuviera dinero, me compraría un coche nuevo)
 • Spojovací způsob v minulosti
  • Pretérito Perfecto de Subjuntivo (př. Espero que hayas aprobado el examen.)
  • Pretérito Imperfecto de Subjuntivo (př. No quería que se lo dijeras.)
 • Rady a doporučení: rozdíl mezi kondicionálem a spojovacím způsobem

Závěrečná úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B2

Španělština pro pokročilé – konverzační skupina

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Obsah kurzu

Konverzace s rodilým mluvčím a vybraná témata z učebnic Nuevo Ven 3 Suena 3, 4, Abanico, Ventilador a další autentické materiály

Účelem kurzu je zdokonalení mluveného projevu a rozšíření slovní zásoby.

Proč zvolit tento kurz?

 • Už znám všechny základní časy a základní použití spojovacího způsobu
 • Chci si rozšířit slovní zásobu a prohloubit již dobré znalosti gramatiky
 • Mám zájem diskutovat na zajímavá a aktuální témata
 • Chci v hodině mluvit, mluvit a mluvit a ne pouze pasivně poslouchat výklad lektora
 • Témata si vyberu sám společně s kolegy z kurzu na první hodině
 • Chci využít možnosti aktivní práce s filmem, součástí projekce budou cvičení, práce s textem (scénářem), diskuze, etc.

Španělština před dovolenou

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Obsah kurzu

Cílem kurzu je získat schopnost dorozumět se v obvyklých situacích, které se vyskytnou při cestování po španělsky mluvících zemích. V kurzu se budou probírat pouze základní konverzační témata a fráze, která bude lektor se studenty procvičovat na modelových situacích.

Témata:

Rezervace hotelového pokoje, kupujeme jízdenku, objednávání v restauraci, jídlo, jízda autem, orientace a jak se zeptat na cestu, slovní zásoba – důležité budovy ve městě a památky, stručné představení sebe sama, nakupování.

O španělštině

Španělština patří mezi románské jazyky. Z románských jazyků má španělština nejblíže k latině, jelikož z ní přebrala spoustu slov. Španělština patří k jednodušším světovým jazykům. Výslovnost je pro nás velmi snadná, gramatika je systematická. Pokud už ovládáte jiný románský jazyk, nebude mít problémy se španělštinu naučit.

Španělská výslovnost

Výslovnost je ve španělštině v mnoha případech stejná jako v češtině. Stejně se vyslovují samohlásky a většina souhlásek. Některé hlásky se vyslovují ve španělštině jinak (například „doble ele“ „ll“, které se vyslovuje podobně jako slovenské ľ) nebo mají různou výslovnost, která závisí na jejich postavení ve větě.

Spousta španělských slov jsou snadno odvoditelná z angličtiny a naopak. Ve španělštině stejně jako v angličtině se používají členy určité a neurčité EL, LA, LOS, LAS, UN, UNA, UNOS, UNAS, předpřítomný a předminulý čas, souslednost časová a další.

Naopak malinko složitější než v angličtině je ve španělštině časování sloves, „Por la manana me lavo mis dientes“ (ráno si čistím zuby), ale ve srovnání s češtinou je to pro nás hračka.

Zcela samostatnou kapitolu tvoří ve španělštině SUBJUNTIV. Se subjuntivem se můžete setkat pouze u románských jazyků. Subjuntiv se ve větách vyskytuje ve velké míře, ale nepředstavuje nic komplikovaného: „Espero que vengan a tiempo“ (Doufám, že přijdou včas).

Kde se mluví španělsky

Před 100 lety bylo na světě 60 miliónů lidí, kteří používali jako svou dorozumívací řeč španělštinu. V současnosti je španělština rodným jazykem téměř 400 miliónů obyvatel naší planety a pro dalších 100 miliónů je španělština druhým jazykem. Španělštinu uslyšíte v Evropě (Španělsko, Gibraltar), Americe (například Mexiko, Venezuela, Argentina a dalších 16 zemích včetně USA), Asii (Filipíny) i Africe (Rovníková Guinea). Tento románský jazyk neustále nabývá vzestupu a stává se více oblíbeným. Tento jazyk je pracovním jazykem Rady Bezpečnosti, OSN, UNESCO, Mezinárodní organizace pro atomovou energii, EU, atd.

Největší procento španělsky mluvících lidí se nachází v Latinské Americe, ale také v USA, kde je španělština druhým nejpoužívanějším jazykem, jelikož mnoho latinoameričanů se do Spojených států stěhuje zejména za prací a lepší kvalitou života.

Slavné osobnosti pocházející ze Španělska a Latinské Ameriky

Ze Španělska pochází např. herečka Penelope Cruz, zpěvák Enrique Iglesias nebo herec Antonio Banderas. Kdo se zajímá o literaturu a rád čte, může si ve španělštině přečíst spoustu výborných knih např. od Gabriela Garcíi Marquéze, Miguela de Cervantes nebo Pabla Nerudy. Milovníci španělských filmů jistě nepohrdnou režisérem Pedrem Almodóvarem.

Proč se učit španělsky?

Španělština je jazyk s tisíciletou historií a velice bohatou kulturou.

Pro vášnivé cestovatele, kteří se chystají navštívit některou ze zemí Latinské Ameriky (kromě Brazílie a pár menších států) doporučujeme znát alespoň základy španělštiny, protože v těchto zemích se jen stěží domluvíte anglicky. Angličtinu zde ovládá jen malé procento obyvatel. Pokud zavítáte do Španělska nebo Latinské Ameriky a ukážete místnímu obyvatelstvu, že umíte alespoň trochu jejich rodný jazyk, jsou velice potěšeni. Lidé se španělskou krví jsou velice temperamentní, otevření, veselí a rádi se baví, určitě se s nimi nebudete nudit.

Pro milovníky historie a kultury jsou země Latinské Ameriky a Španělsko výtečným cílem, jelikož se tyto oblasti pyšní bohatou historií a nespočtem památek z různých období. Ve Španělsku se prolínají různé architektonické styly, ve všech koutech poloostrova je vidět vliv arabské kultury, neboť Arabové obývali Iberský poloostrov několik století. Dýchne zde na Vás i atmosféra „Corridy“ a její býčí zápasy.angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina