Kontaktujte nás

Telefon: 222 517 869
E-mail: info@noisis.cz

Kurzy angličtiny pro studenty

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy angličtiny pro děti připravujeme ve spolupráci s jazykovou školou SPĚVÁČEK. Kurzy jsou rozděleny podle věku dětí. Podívejte se na aktuální přehled kurzů:

Pro děti, kterým vyhovuje komunikace přes počítač, pořádáme konverzační kurzy ONLINE.

Pravidelně otevíráme i přípravné kurzy ke zkouškám FCE a CAE.

Naši lektoři jsou odborníci s jazykovým vzděláním a pedagogickou praxí. Kurzy vedou srozumitelnou a zábavnou formou a vždy s ohldem na individuální potřeby dětí v daném věku. Ve všech kurzech klademe důraz na aktivní procvičování a zlepšování komunikačních dovedností.

Individuální kurz, doučování nebo příprava k maturitě

Zvažujete individuální kurz angličtiny pro vaše děti? Zajímá vás jeho cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat individuální kurz angličtiny pro děti.

Angličtina pro začátečníky

1. semestr

Učebnice:

Inside Out, Elementary. (Sue Kay, Vaughan Jones, Macmillan 2003) 1.–10. lekce

Témata:

Představování, rodina, přátelé, zvyky, dům a bydlení, gastronomie, práce, volný čas, telefonování

Gramatika:

 • Sloveso to be
 • Krátké otázky a odpovědi
 • Present simple
 • Osobní zájmena v roli podmětu a předmětu
 • Rozlišení sloves make a do
 • 3. osoba sloves v přítomném čase
 • Vazba there is
 • Zájmena some a any
 • Počitatelná a nepočitatelná jména
 • Rozlišení příslovcí much a many
 • Modální slovesa can, have to
 • Past simple

2. semestr

Učebnice:

Inside Out, Elementary. (Sue Kay, Vaughan Jones, Macmillan 2003) 11.–20. lekce

Témata:

Popis osob, oblékání, realita a sny, nakupování, zdraví a lidské tělo, počítač a internet, škola, cestování a doprava, právo a spravedlnost, příroda a počasí

Gramatika:

 • Present continuous
 • Vazba look like
 • Vyjadřování budoucnosti pomocí want to, would like to, hope to, going to
 • Stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • Vyjadřování míry pomocí too, enough
 • Použití slovesného tvaru should
 • Present perfect + ever
 • Předložky místní, příslovce času
 • Pasivum
 • Vyjádření budoucnosti pomocí slovesných forem will, might

3. semestr

Učebnice:

Inside Out, Pre-intermediate. (P. Kerr, S. Kay, V. Jones, Macmillan) 1.–10. lekce

Témata:

Volný čas, města a cizí země, rodina, sport, pracovní příležitosti, zkušenosti, důchodový věk, bohatství a peníze, vzdělání

Gramatika:

 • Slovosled v anglických větách
 • Past simple continuous (rozšíření a shrnutí)
 • Stupňování přídavných jmen a příslovcí (rozšíření a shrnutí)
 • Slovesa se dvěma předměty
 • Present simple a past simple + adverbia frekvence
 • Vazby like, enjoy, prefer + -ing
 • Modální slovesa must, mustn´t, couldn´t, should, shouldn´t, have to, don´t have to

4. semestr

Učebnice:

Inside Out, Pre-intermediate. (P. Kerr, S. Kay, V. Jones, Macmillan) 11.–20. lekce

Témata:

Štěstí a stres v životě, životní prostřední, zábava, telefonování, životný styl, zdravá výživa, zvířata, cestování, automobilismus

Gramatika:

 • Rozkazovací způsob
 • Pasivum (rozšíření, shrnutí)
 • Užití předložek for, since
 • Nepřímé otázky
 • Časové věty s when, if, as soon as
 • Vztažná zájmena that, which, who
 • Vazba used to

Příprava na zkoušku FCE

ZOBRAZIT PŘÍPRAVNÉ KURZY (FCE, CAE) V E-SHOPU

5. semestr

Učebnice:

Ready for FCE (Roy Norris, Macmillan 2001), 1.–4. lekce

Témata:

Životní styl, zvyky, zájmy, sport, oblečení, hudba, sport, neformální dopisy, …

Gramatika:

 • Příslovce frekvence
 • Nepřímé otázky
 • Gerundium a infinitiv
 • Tend to, used to, be used to, get used to
 • So a such
 • Členy (rozšíření a shrnutí)
 • Minulé časy (shrnutí)
 • Vyjádření času

6. semestr

Učebnice:

Ready for FCE (Roy Norris, Macmillan 2001), 5.–8. lekce

Témata:

Práce, lidé, nakupování, cestování, …

Gramatika:

 • Příslovce času a další vyjadřování času
 • Vyjadřování povinnosti, potřeb
 • Too, enough (shrnutí)
 • Present perfect
 • Vztažné věty
 • Modální slovesa (shrnutí)
 • Tázací dovětky
 • Modální slovesa (shrnutí)
 • Budoucí čas

7. semestr

Učebnice:

Ready for FCE (Roy Norris, Macmillan 2001), 9.–12. lekce

Témata:

Skutečnost nebo fikce?, kriminalita a trest, počasí, zdraví, fotografie, …

Gramatika:

 • Modální slovesa
 • Tázací dovětky
 • Pasivum
 • Kondicionál
 • So, neither, nor
 • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • Nepřímá řeč
 • Nepřímé otázky

8. semestr

Učebnice:

Ready for FCE (Roy Norris, Macmillan 2001), 13.–15. lekce

Témata:

Peníze, umění, zvířata, televize, …

Gramatika:

 • Vyjádření schopnosti
 • Slovesa a jejich předložky
 • Hypotetické situace
 • Make a do
 • Zkratky
 • Vyjádření účelu

Příprava na zkoušku CAE

ZOBRAZIT PŘÍPRAVNÉ KURZY (FCE, CAE) V E-SHOPU

9. semestr

Učebnice:

Ready for CAE (Roy Norris, Macmillan), 1.–4. lekce

Témata:

Aiming high, Times change, Gathering information, Work time, Formal letters, Reports, Character reference

Gramatika:

 • Modal verbs: might, could, may
 • Alternative ways of expressing future possibility
 • Talking about the past
 • Nouns in formal English
 • Hypothetical past situations
 • Present and future conditionals
 • Punctuation
 • Gerunds and infinitives

10. semestr

Učebnice:

učebnice Ready for CAE (Roy Norris, Macmillan), 5.–8. lekce

Témata:

Getting on, Relationships, All in the mind?, Intelligence and ability, Sleep, Feeling good, Health, This is the modern world

Gramatika:

 • Reference and ellipsis
 • Relative clauses
 • Passives
 • Reporting verbs: have/got something done, other passives with get
 • Reported speech
 • Determiners and pronouns
 • Modal verbs: will, shall, would
 • Talking about the future


angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina