Kontaktujte nás

Telefon: 800 100 620
E-mail: info@noisis.cz

Kurzy angličtiny pro studenty

Kurzy začínají v týdnu od 5. 10. 2020.

Přehled skupinových kurzů angličtiny pro děti 7-12 let
KódÚroveňStartDenČasCenaMísto
SAJD 1.1_16103úplní začátečníci05.10.20Po15:30-16:302950 KčHRADČANSKÁ – M. Horákové 101
SAJD 1.1_16105úplní začátečníci07.10.20St15:00-16:002950 KčNÁM. MÍRU – Nám. Míru 15
SAJD 2.1_15302falešní začátečníci06.10.20Út14:40-15:402950 KčNÁM. MÍRU – Nám. Míru 15
SAJD 2.1_15303falešní začátečníci06.10.20Út14:40-15:402950 KčFLORENC – Ke Štvanici 4
SAJD 2.1_16090falešní začátečníci08.10.20Čt15:15-16:152950 KčANDĚL – Na Bělidle 28
SAJD 2.1_16098falešní začátečníci06.10.20Út15:50-16:502950 KčHRADČANSKÁ – M. Horákové 101
SAJD 3.1_15171mírně pokročilí08.10.20Čt15:50-16:502950 KčKOBYLISY – Trojská 46/8
SAJD 3.1_15188mírně pokročilí05.10.20Po15:00-16:002950 KčKOBYLISY – Trojská 46/8
SAJD 3.1_15229mírně pokročilí05.10.20Po15:50-16:502950 KčBUDĚJOVICKÁ – Pacovská 31
SAJD 3.1_15249mírně pokročilí05.10.20Po15:50-16:502950 KčHRADČANSKÁ – M. Horákové 101
SAJD 3.1_15268mírně pokročilí06.10.20Út15:50-16:502950 KčBUDĚJOVICKÁ – Pacovská 31
SAJD 3.1_15270mírně pokročilí07.10.20St15:50-16:502950 KčVYSOČANSKÁ – Kolbenova 1
SAJD 3.1_15274mírně pokročilí05.10.20Po17:00-18:002950 KčHRADČANSKÁ – M. Horákové 101
SAJD 3.1_15296mírně pokročilí05.10.20Po15:50-16:502950 KčFLORENC – Ke Štvanici 4
SAJD 3.1_15378mírně pokročilí06.10.20Út15:50-16:502950 KčNÁM. MÍRU – Nám. Míru 15
SAJD 3.1_16072mírně pokročilí05.10.20Po15:50-16:502950 KčANDĚL – Na Bělidle 28
SAJD 3.1_16091mírně pokročilí07.10.20St15:50-16:502950 KčANDĚL – Na Bělidle 28
SAJD 3.1_16106mírně pokročilí05.10.20Po15:50-16:502950 KčNÁM. MÍRU – Nám. Míru 15
SAJD 4.1_15238středně pokročilí07.10.20St15:50-16:502950 KčNÁM. MÍRU – Nám. Míru 15

Přehled skupinových kurzů angličtiny pro teenagery
KódÚroveňStartDenČasCenaMísto
SAJM 3.1_15269mírně pokročilí08.10.20Čt15:30-16:453750 KčNÁM. MÍRU – Nám. Míru 15
SAJM 3.1_15282mírně pokročilí07.10.20St15:30-16:453750 KčHRADČANSKÁ – M. Horákové 101
SAJM 3.1_15297mírně pokročilí08.10.20Čt15:30-16:453750 KčFLORENC – Ke Štvanici 4
SAJM 3.1_16087mírně pokročilí08.10.20Čt15:30-16:453450 KčANDĚL – Na Bělidle 28
SAJM 3.1_16096mírně pokročilí07.10.20St15:30-16:453450 KčFLORENC – Ke Štvanici 4
SAJM 4.1_15284středně pokročilí07.10.20St15:30-16:453750 KčBUDĚJOVICKÁ – Pacovská 31
SAJM 4.1_15285středně pokročilí07.10.20St15:30-16:453750 KčKOBYLISY – Trojská 46/8
SAJM 4.1_15960středně pokročilí07.10.20St15:50-16:502950 KčNÁM. MÍRU – Nám. Míru 15
SAJM 4.1_16088středně pokročilí07.10.20St16:00-17:153450 KčANDĚL – Na Bělidle 28
SAJM 4.1_16097středně pokročilí08.10.20Čt16:30-17:453450 KčHRADČANSKÁ – M. Horákové 101
SAJM 4.1_16107středně pokročilí06.10.20Čt15:30-16:453450 KčVYSOČANSKÁ – Kolbenova 1
SAJM 5.1_16101pokročilí08.10.20Čt16:15-17:303450 KčHRADČANSKÁ – M. Horákové 101
SAJM 5.1_16104pokročilí06.10.20Út15:45-17:003450 KčBUDĚJOVICKÁ – Pacovská 31
SAJM 5.1_16108pokročilí08.10.20Čt15:30-16:453450 KčKOBYLISY – Trojská 46/8

Angličtina pro začátečníky

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
1. semestr

Učebnice:

Inside Out, Elementary. (Sue Kay, Vaughan Jones, Macmillan 2003) 1.–10. lekce

Témata:

Představování, rodina, přátelé, zvyky, dům a bydlení, gastronomie, práce, volný čas, telefonování

Gramatika:

 • Sloveso to be
 • Krátké otázky a odpovědi
 • Present simple
 • Osobní zájmena v roli podmětu a předmětu
 • Rozlišení sloves make a do
 • 3. osoba sloves v přítomném čase
 • Vazba there is
 • Zájmena some a any
 • Počitatelná a nepočitatelná jména
 • Rozlišení příslovcí much a many
 • Modální slovesa can, have to
 • Past simple

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
2. semestr

Učebnice:

Inside Out, Elementary. (Sue Kay, Vaughan Jones, Macmillan 2003) 11.–20. lekce

Témata:

Popis osob, oblékání, realita a sny, nakupování, zdraví a lidské tělo, počítač a internet, škola, cestování a doprava, právo a spravedlnost, příroda a počasí

Gramatika:

 • Present continuous
 • Vazba look like
 • Vyjadřování budoucnosti pomocí want to, would like to, hope to, going to
 • Stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • Vyjadřování míry pomocí too, enough
 • Použití slovesného tvaru should
 • Present perfect + ever
 • Předložky místní, příslovce času
 • Pasivum
 • Vyjádření budoucnosti pomocí slovesných forem will, might

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
3. semestr

Učebnice:

Inside Out, Pre-intermediate. (P. Kerr, S. Kay, V. Jones, Macmillan) 1.–10. lekce

Témata:

Volný čas, města a cizí země, rodina, sport, pracovní příležitosti, zkušenosti, důchodový věk, bohatství a peníze, vzdělání

Gramatika:

 • Slovosled v anglických větách
 • Past simple continuous (rozšíření a shrnutí)
 • Stupňování přídavných jmen a příslovcí (rozšíření a shrnutí)
 • Slovesa se dvěma předměty
 • Present simple a past simple + adverbia frekvence
 • Vazby like, enjoy, prefer + -ing
 • Modální slovesa must, mustn´t, couldn´t, should, shouldn´t, have to, don´t have to

4. semestr

Učebnice:

Inside Out, Pre-intermediate. (P. Kerr, S. Kay, V. Jones, Macmillan) 11.–20. lekce

Témata:

Štěstí a stres v životě, životní prostřední, zábava, telefonování, životný styl, zdravá výživa, zvířata, cestování, automobilismus

Gramatika:

 • Rozkazovací způsob
 • Pasivum (rozšíření, shrnutí)
 • Užití předložek for, since
 • Nepřímé otázky
 • Časové věty s when, if, as soon as
 • Vztažná zájmena that, which, who
 • Vazba used to

Příprava na zkoušku FCE

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
5. semestr

Učebnice:

Ready for FCE (Roy Norris, Macmillan 2001), 1.–4. lekce

Témata:

Životní styl, zvyky, zájmy, sport, oblečení, hudba, sport, neformální dopisy, …

Gramatika:

 • Příslovce frekvence
 • Nepřímé otázky
 • Gerundium a infinitiv
 • Tend to, used to, be used to, get used to
 • So a such
 • Členy (rozšíření a shrnutí)
 • Minulé časy (shrnutí)
 • Vyjádření času

6. semestr

Učebnice:

Ready for FCE (Roy Norris, Macmillan 2001), 5.–8. lekce

Témata:

Práce, lidé, nakupování, cestování, …

Gramatika:

 • Příslovce času a další vyjadřování času
 • Vyjadřování povinnosti, potřeb
 • Too, enough (shrnutí)
 • Present perfect
 • Vztažné věty
 • Modální slovesa (shrnutí)
 • Tázací dovětky
 • Modální slovesa (shrnutí)
 • Budoucí čas

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
7. semestr

Učebnice:

Ready for FCE (Roy Norris, Macmillan 2001), 9.–12. lekce

Témata:

Skutečnost nebo fikce?, kriminalita a trest, počasí, zdraví, fotografie, …

Gramatika:

 • Modální slovesa
 • Tázací dovětky
 • Pasivum
 • Kondicionál
 • So, neither, nor
 • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • Nepřímá řeč
 • Nepřímé otázky

8. semestr

Učebnice:

Ready for FCE (Roy Norris, Macmillan 2001), 13.–15. lekce

Témata:

Peníze, umění, zvířata, televize, …

Gramatika:

 • Vyjádření schopnosti
 • Slovesa a jejich předložky
 • Hypotetické situace
 • Make a do
 • Zkratky
 • Vyjádření účelu

Příprava na zkoušku CAE

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
9. semestr

Učebnice:

Ready for CAE (Roy Norris, Macmillan), 1.–4. lekce

Témata:

Aiming high, Times change, Gathering information, Work time, Formal letters, Reports, Character reference

Gramatika:

 • Modal verbs: might, could, may
 • Alternative ways of expressing future possibility
 • Talking about the past
 • Nouns in formal English
 • Hypothetical past situations
 • Present and future conditionals
 • Punctuation
 • Gerunds and infinitives

10. semestr

Učebnice:

učebnice Ready for CAE (Roy Norris, Macmillan), 5.–8. lekce

Témata:

Getting on, Relationships, All in the mind?, Intelligence and ability, Sleep, Feeling good, Health, This is the modern world

Gramatika:

 • Reference and ellipsis
 • Relative clauses
 • Passives
 • Reporting verbs: have/got something done, other passives with get
 • Reported speech
 • Determiners and pronouns
 • Modal verbs: will, shall, would
 • Talking about the future

Angličtina k maturitě

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Kurz odpovídá úrovni středně pokročilí a je zaměřen na přípravu k maturitním zkouškám na středních školách a gymnáziích.

Probírána budou maturitní témata a gramatika k maturitní zkoušce. Doplňkové materiály z učebnic: Inside Out, Intermediate (Sue Kay, Vaughan Jones, Macmillan), English Grammar in Use (R. Murphy).

Vytvořte si vlastní skupinu

Domluvte se se svými kamarády a vytvořte si vlastní studijní skupinku o počtu min. 3 lidí. Vyberte si čas výuky, který Vám bude vyhovovat, a naše jazyková agentura Vám zajistí lektora. Kurzy budou probíhat dle Vašeho přání buď v našich učebnách, nebo u někoho z Vás doma.


V případě, že jste nenašli vhodný kurz, napište nám prosím Vaše požadavky na adresu info@noisis.cz.angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina