Kontaktujte nás

Telefon: 800 100 620
E-mail: info@noisis.cz

Jazykové kurzy arabštiny

Kurzy začínají v týdnu od 5. 10. 2020.

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Nenašli jste v tabulce vhodný kurz pro vaši pokročilost? Zkuste se poptat individuální kurz arabštiny.

Individuální kurzy

Studujte sami, či vytvořte malou skupinu až 4 studentů, díky tomu budete sdílet náklady na výuku. Individuální kurzy můžeme zorganizovat, kdekoliv si přejete – u vás doma, na pracovišti, nebo v našich učebnách.

Máte zájem o další informace, nebo vás zajímá cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat individuální kurz arabštiny.

Přečtěte si podrobnější informace o kurzech
arabštiny, úplní začátečníci, 1. semestr
arabštiny, úplní začátečníci, 2. semestr
arabštiny, mírně pokročilí, 1. semestr
arabštiny, středně pokročilí, 1. semestr

Všechny skupinové kurzy arabštiny pořádáme ve spolupráci se školou SPĚVÁČEK jazyková škola.

Náplň výuky všech kurzů arabštiny

Arabština, úplní začátečníci, 1. semestr

Učebnice: Arabic language skills for non Arab, Build Your Arabic Vocabulary a další materiály, které poskytne vyučující

Slovní zásoba:

Ovoce a zelenina, jídlo a potraviny, členové rodiny, barvy, oblečení, nábytek, představování, názvy měsíců, dny v týdnu a roční období, země a jejich názvy, národnosti, …

Gramatika:

 • Praktická výuka arabského písma
 • Určitý člen al
 • Cvičení přímé komunikace (pozdravy, poděkování, omluvy, prosby, …)
 • Fonetická cvičení, diktáty, čtení psaného textu
 • Zájmena ukazovací
 • Zájmena osobní
 • Arabské číslice
 • Řadové číslovky
 • Přivlastňování
 • Časování sloves v základním tvaru
 • Množné číslo ženského a mužského rodu
 • Dvojné číslo podstatných a přídavných jmen
 • Tázací zájmena

Arabština, úplní začátečníci, 2. semestr

Učebnice: Arabic language skills for non Arab a další materiály, které poskytne vyučující

Slovní zásoba: Seznámení, hodiny, části lidského těla, na trhu, názvy povolání, koníčky, …

Gramatika:

 • Tvoření jmenných a slovesných vět
 • Předložky
 • Tázací zájmena a tvoření otázky
 • Zápor
 • Zájmena ukazovací
 • Zájmeno vztažné a věta vztažná
 • Rozkazovací způsob
 • Vyjadřování vokativu
 • Stupňování přídavných jmen
 • Diktáty, čtení psaného textu
 • Slovesa
 • Přídavné jméno vztahové
 • Příslovce

Arabština, mírně pokročilí, 1. semestr

Učebnice: Al kitab al asasi (talim al arabia llinatakin bi geiriha) a další studijní materiály, které poskytne vyučující

Slovní zásoba: Na letišti, v hotelu, počasí, u lékaře, na ulici, …

Gramatika:

 • Přítomný čas sloves
 • Budoucí čas sloves
 • Minulý čas sloves
 • Rozbor věty
 • Trpný rod (pasivum)
 • Opisy slovesa „mít“
 • Nepravidelná množná čísla

Arabština, středně pokročilí, 1. semestr

Učebnice: Al kitab al asasi (talim al arabia llinatakin bi geiriha), Standard Arabic, An elementary-intermediate course

Slovní zásoba: Zvířata a zoo, na poště, školství, svátky, …

Gramatika:

 • Souhláska hamza
 • Participium aktivní
 • Participium pasivní
 • Genitivní spojení
 • Jméma dvojvýchodná
 • Sloveso kana
 • Částice inna
 • Subjunktiv imperfekta
 • Apokopát imperfekta
 • Nepravidelná slovesa
 • Sloveso v rozšířeném slovesném kmeni

O arabštině

Arabština je jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě, arabsky hovoří více než 422 milionů lidí. Je úředním jazykem ve všech arabských státech a v mnoha dalších oblastech, které s arabskými zeměmi sousedí. Arabština je pátým nejpoužívanějším jazykem na světě.

Arabština patří do rodiny afroasijských jazyků, je jedním ze semitských jazyků. Jedná se o jazyk flexivní, což znamená, že ohýbá slova pomocí předpon, přípon a zejména změnami uvnitř kmene slova.

Kde se arabštinou domluvím?

Arabština je úředním jazykem v těchto zemích: Alžír, Bahrajn, Čad, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Irák, Jemen, Jordánsko, Katar, Komory, Kuvajt, Libye, Mali, Maroko, Mauritánie, Omán, Palestina, Saúdská Arábie, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Súdán, Sýrie, Tunisko. Arabština je jedním ze šesti jazyků OSN.

Hovorová a spisovná arabština

V těchto státech se mluví hovorovou arabštinou, která vychází ze spisovné arabštiny, ale v určitých aspektech se od ní odlišuje. V psané arabštině se tyto rozdíly projevují velmi málo. Zároveň v hovorové arabštině jednotlivých států jsou určité rozdíly. Nejpodobnější jsou vždy hovorové varianty sousedních arabských zemí (například syrská hovorová arabština a libanonská hovorová arabština jsou velmi blízké.) Rozdíly v hovorové arabštině se zvyšují s rostoucí zeměpisnou vzdáleností mezi státy (například syrská hovorová arabština a egyptská hovorová arabština jsou poměrně vzdálené).

Spisovná arabština je pro všechny arabské státy stejná, jakožto oficiální jazyk se vyučuje se ve školách, užívá se na úřadech a v televizních zprávách. Abychom to shrnuli – všechny arabské hovorové jazyky jsou si velmi podobné a všechny vycházejí ze spisovné arabštiny. V našich kurzech se proto vyučuje spisovná arabština, se kterou se domluvíte ve všech arabsky mluvících státech.

Arabská abeceda

Arabská abeceda obsahuje 28 písmen, arabské písmo nemá sice velká a malá písmena, ale zato většina písmen má čtyři podoby: pro výskyt na počátku slova, uprostřed slova, na konci nebo samostatně.

Arabština se na rozdíl od mnoha světových jazyků píše zprava doleva. Arabské písmo se šířilo spolu s islámem a přijaly ho i další jazyky.

Rozdíly v psané spisovné a hovorové arabštině jsou velmi malé – arabské písmo nezachytí změny v krátkých samohláskách, pozměněné souhlásky si zase ponechávají původní zápis, ale v různých regionech se vyslovují různě.

Arabská abeceda

Historie arabštiny

Nejstarší arabské nápisy pocházejí ze 4. století. Klasická arabština je dochována ve staroarabské poezii, která pochází ze 6.–7. století a v Koránu ze 7. století. Gramatická pravidla se začala upevňovat v 8. století. Spolu s tím, jak se rozšiřovalo území dobyté Araby, rozšiřovala se i arabština jakožto úřední a literární jazyk těchto území.

Klasická arabská literatura zahrnuje vedle poezie řadu významných děl z oblasti historie, geografie, lékařství, filozofie, astronomie atd. Díky překladům do arabštiny se do dnešní doby dochovala řada děl antických autorů.

Od 19. století se modernizuje slovní zásoba, zjednodušuje se styl i skladba a vzniká moderní spisovná arabština. Rozdíly oproti arabštině klasické však nejsou příliš velké.angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina