Kontaktujte nás

Telefon: 222 517 869
E-mail: info@noisis.cz

Jazykové kurzy arabštiny

Individuální kurzy

Studujte sami, či vytvořte malou skupinu až 4 studentů, díky tomu budete sdílet náklady na výuku. Individuální kurzy můžeme zorganizovat, kdekoliv si přejete – u vás doma, na pracovišti, v našich učebnách, nebo online přes počítač.

Máte zájem o další informace, nebo vás zajímá cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat individuální kurz arabštiny.

Skupinové kurzy

Všechny skupinové kurzy arabštiny pořádáme ve spolupráci se školou SPĚVÁČEK jazyková škola.

O arabštině

Arabština je jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě, arabsky hovoří více než 422 milionů lidí. Je úředním jazykem ve všech arabských státech a v mnoha dalších oblastech, které s arabskými zeměmi sousedí. Arabština je pátým nejpoužívanějším jazykem na světě.

Arabština patří do rodiny afroasijských jazyků, je jedním ze semitských jazyků. Jedná se o jazyk flexivní, což znamená, že ohýbá slova pomocí předpon, přípon a zejména změnami uvnitř kmene slova.

Kde se arabštinou domluvím?

Arabština je úředním jazykem v těchto zemích: Alžír, Bahrajn, Čad, Džibutsko, Egypt, Eritrea, Irák, Jemen, Jordánsko, Katar, Komory, Kuvajt, Libye, Mali, Maroko, Mauritánie, Omán, Palestina, Saúdská Arábie, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Súdán, Sýrie, Tunisko. Arabština je jedním ze šesti jazyků OSN.

Hovorová a spisovná arabština

V těchto státech se mluví hovorovou arabštinou, která vychází ze spisovné arabštiny, ale v určitých aspektech se od ní odlišuje. V psané arabštině se tyto rozdíly projevují velmi málo. Zároveň v hovorové arabštině jednotlivých států jsou určité rozdíly. Nejpodobnější jsou vždy hovorové varianty sousedních arabských zemí (například syrská hovorová arabština a libanonská hovorová arabština jsou velmi blízké.) Rozdíly v hovorové arabštině se zvyšují s rostoucí zeměpisnou vzdáleností mezi státy (například syrská hovorová arabština a egyptská hovorová arabština jsou poměrně vzdálené).

Spisovná arabština je pro všechny arabské státy stejná, jakožto oficiální jazyk se vyučuje se ve školách, užívá se na úřadech a v televizních zprávách. Abychom to shrnuli – všechny arabské hovorové jazyky jsou si velmi podobné a všechny vycházejí ze spisovné arabštiny. V našich kurzech se proto vyučuje spisovná arabština, se kterou se domluvíte ve všech arabsky mluvících státech.

Arabská abeceda

Arabská abeceda obsahuje 28 písmen, arabské písmo nemá sice velká a malá písmena, ale zato většina písmen má čtyři podoby: pro výskyt na počátku slova, uprostřed slova, na konci nebo samostatně.

Arabština se na rozdíl od mnoha světových jazyků píše zprava doleva. Arabské písmo se šířilo spolu s islámem a přijaly ho i další jazyky.

Rozdíly v psané spisovné a hovorové arabštině jsou velmi malé – arabské písmo nezachytí změny v krátkých samohláskách, pozměněné souhlásky si zase ponechávají původní zápis, ale v různých regionech se vyslovují různě.

Arabská abeceda

Historie arabštiny

Nejstarší arabské nápisy pocházejí ze 4. století. Klasická arabština je dochována ve staroarabské poezii, která pochází ze 6.–7. století a v Koránu ze 7. století. Gramatická pravidla se začala upevňovat v 8. století. Spolu s tím, jak se rozšiřovalo území dobyté Araby, rozšiřovala se i arabština jakožto úřední a literární jazyk těchto území.

Klasická arabská literatura zahrnuje vedle poezie řadu významných děl z oblasti historie, geografie, lékařství, filozofie, astronomie atd. Díky překladům do arabštiny se do dnešní doby dochovala řada děl antických autorů.

Od 19. století se modernizuje slovní zásoba, zjednodušuje se styl i skladba a vzniká moderní spisovná arabština. Rozdíly oproti arabštině klasické však nejsou příliš velké.

Arabština, úplní začátečníci, 1. semestr

Učebnice: Arabic language skills for non Arab, Build Your Arabic Vocabulary a další materiály, které poskytne vyučující

Slovní zásoba:

Ovoce a zelenina, jídlo a potraviny, členové rodiny, barvy, oblečení, nábytek, představování, názvy měsíců, dny v týdnu a roční období, země a jejich názvy, národnosti, …

Gramatika:

 • Praktická výuka arabského písma
 • Určitý člen al
 • Cvičení přímé komunikace (pozdravy, poděkování, omluvy, prosby, …)
 • Fonetická cvičení, diktáty, čtení psaného textu
 • Zájmena ukazovací
 • Zájmena osobní
 • Arabské číslice
 • Řadové číslovky
 • Přivlastňování
 • Časování sloves v základním tvaru
 • Množné číslo ženského a mužského rodu
 • Dvojné číslo podstatných a přídavných jmen
 • Tázací zájmena

Ukázkové sylaby kurzů arabštiny

Arabština, úplní začátečníci, 2. semestr

Učebnice: Arabic language skills for non Arab a další materiály, které poskytne vyučující

Slovní zásoba: Seznámení, hodiny, části lidského těla, na trhu, názvy povolání, koníčky, …

Gramatika:

 • Tvoření jmenných a slovesných vět
 • Předložky
 • Tázací zájmena a tvoření otázky
 • Zápor
 • Zájmena ukazovací
 • Zájmeno vztažné a věta vztažná
 • Rozkazovací způsob
 • Vyjadřování vokativu
 • Stupňování přídavných jmen
 • Diktáty, čtení psaného textu
 • Slovesa
 • Přídavné jméno vztahové
 • Příslovce

Arabština, mírně pokročilí, 1. semestr

Učebnice: Al kitab al asasi (talim al arabia llinatakin bi geiriha) a další studijní materiály, které poskytne vyučující

Slovní zásoba: Na letišti, v hotelu, počasí, u lékaře, na ulici, …

Gramatika:

 • Přítomný čas sloves
 • Budoucí čas sloves
 • Minulý čas sloves
 • Rozbor věty
 • Trpný rod (pasivum)
 • Opisy slovesa „mít“
 • Nepravidelná množná čísla

Arabština, středně pokročilí, 1. semestr

Učebnice: Al kitab al asasi (talim al arabia llinatakin bi geiriha), Standard Arabic, An elementary-intermediate course

Slovní zásoba: Zvířata a zoo, na poště, školství, svátky, …

Gramatika:

 • Souhláska hamza
 • Participium aktivní
 • Participium pasivní
 • Genitivní spojení
 • Jméma dvojvýchodná
 • Sloveso kana
 • Částice inna
 • Subjunktiv imperfekta
 • Apokopát imperfekta
 • Nepravidelná slovesa
 • Sloveso v rozšířeném slovesném kmeni


angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina