Kontaktujte nás

Telefon: 222 517 869
E-mail: info@noisis.cz

Jazykové kurzy čínštiny

Individuální kurzy

Studujte sami, či vytvořte malou skupinu až 4 studentů, díky tomu budete sdílet náklady na výuku. Individuální kurzy můžeme zorganizovat, kdekoliv si přejete – u vás doma, na pracovišti, v našich učebnách nebo ONLINE.

Máte zájem o další informace, nebo vás zajímá cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat individuální kurz čínštiny.

Přečtěte si podrobnější informace o kurzech
čínštiny, úplní začátečníci, 1. semestr
čínštiny, úplní začátečníci, 2. semestr
čínštiny, mírně pokročilí, 1. semestr
čínštiny, mírně pokročilí, 2. semestr

Všechny skupinové kurzy čínštiny pořádáme ve spolupráci se školou SPĚVÁČEK jazyková škola.

Náplň výuky všech kurzů čínštiny

Čínština, úplní začátečníci, 1. semestr

V prvním semestru se studenti seznámí s fonetikou čínštiny, psaním znaků, zápisem čínštiny do latinky (transkripce pinyin). Současně se naučí různé základní fráze, osvojí si pravidla slovosledu a vyjadřování se v přítomném a minulém čase.

Učebnice: Conversational Chinese 301, 1. díl, jazyk: čínština, angličtina, úroveň: začátečník

Učebnice patří k nejoblíbenějším a nejpoužívanějším učebnicím čínštiny. Skládá se z 20 lekcí a 4 opakovacích lekcí. Učebnice klade důraz na rozvoj komunikačních dovedností, upevnění základních gramatických jevů a osvojení si základních větných struktur. K učebnici je možné přikoupit pracovní sešit a sadu zvukových CD.

Budou schopni:

 • pozdravit v různých situacích
 • představit se (jméno, věk, národnost, povolání, bydliště, tel. číslo ad.)
 • představit rodinu, přátele a své blízké
 • mluvit o čase (datum, hodiny, aktivity spojené s časem)
 • mluvit o volném čase (koníčky a další)
 • mluvit o svých každodenních aktivitách

Gramatika:

 • Čínský znakový a fonetický systém
 • Základy slovosledu, způsoby kladení otázek
 • Přísudek adjektivní a slovesný
 • Přivlastňovací částice „de“
 • Numerativy (počítací slova)
 • Tři různá slovesa „být“ (shi, you, zai)
 • Základní vyjádření budoucnosti a minulosti. (částice yao, le)

Čínština, úplní začátečníci, 2. semestr

Učebnice: Conversational Chinese 301, 1. díl, jazyk: čínština, angličtina, úroveň: začátečník

Učebnice patří k nejoblíbenějším a nejpoužívanějším učebnicím čínštiny. Skládá se z 20 lekcí a 4 opakovacích lekcí. Učebnice klade důraz na rozvoj komunikačních dovedností, upevnění základních gramatických jevů a osvojení si základních větných struktur. K učebnici je možné přikoupit pracovní sešit a sadu zvukových CD.

Ve druhém semestru se studenti seznámí s časy v čínštině a rozšíří si slovní zásobu o slova denní potřeby. Osvojí si slovní zásobu a fráze spojené s:

 • nakupováním jídla, ovoce, zeleniny, oblečení ad., smlouváním o ceně
 • cestováním dopravními prostředky (autobus, kolo, nákup lístku, vyzvednutí přítele, přivítání)
 • ptaním se na cestu
 • směnou peněz v bance či ve směnárně
 • restaurací (objednávka, placení)
 • volným časem (domluvení schůzky, návštěva výstavy, čínské opery, kina)
 • rozhovorem o každodenních činnostech, plánech, rozvrhu
 • poštou
 • rozhovorem o zkušenostech z cest

Gramatika:

 • Základní způsoby vyjádření minulosti (le, shi ... de, guo)
 • Modální slovesa „yao“, „hui“, „xiang“, „keyi“
 • Příslovečná určení místa
 • Konstrukce „kuai yao ... le“
 • Slovesný přívlastek a částice „de“
 • Různé formy využití částice „jiu“
 • Vedlejší věta přívlastková s částicí „de“
 • Srovnávací konstrukce s „bi“ a třetí stupeň

Čínština, mírně pokročilí, 1. semestr

Učebnice: Conversational Chinese 301, 2. díl, jazyk: čínština, angličtina, úroveň: mírně pokročilý

Učebnice Conversational Chinese 301 je výukový materiál určený pro cizince, kteří studují čínštinu a již si osvojili základy jazyka. Conversational Chinese 301, 2. díl plynule navazuje na první díl této učebnice. Skládá se ze 20 lekcí a 4 opakovacích lekcí. Učebnice vede studenty soustavně k osvojení si a upevnění základních větných struktur a jejich využití především na základě substitutce a rozšíření. Pro své praktické zaměření a výborné zpracování patří k nejpoužívanějším učebnicím čínštiny.

Ve třetím semestru se studenti seznámí se složitějšími větnými konstrukcemi a souvětími a poznají slovesné modifikátory. Prohloubí si slovní zásobu spojenou s volným časem a cestováním a získají novou slovní zásobu a osvojí si fráze spojené s těmito tématy:

 • telefonování
 • domlouvání schůzek, omluva, vyjádření lítosti, různé zdvořilostní fráze
 • oslava narozenin, svátků, gratulace
 • bydlení (zařízení bytu, nábytek, spolubydlící)
 • nemoc a zdraví
 • počasí, roční období a různé související aktivity
 • sporty, sportovní činnosti, zápas
 • studentský život, kolej, výuka

Gramatika:

 • Vyjádření průběhového času (zhengzai, zai)
 • Slovesné modifikátory - směrové, potenciálu
 • Srovnávací konstrukce s „meiyou“ a vyjádření stupňů přídavných jmen
 • Konstrukce „yaoshi …, jiu …“; „deshihou“; „keshi“
 • Příslovce „jiu, cai“
 • Rozdíl mezi „you dianr“ a „yidianr“
 • Otázka s vazbou „shi bu shi“

Čínština, mírně pokročilí, 2. semestr

Učebnice: Conversational Chinese 301, 2. díl, jazyk: čínština, angličtina, úroveň: mírně pokročilý

Popis: učebnice Conversational Chinese 301 je výukový materiál určený pro cizince, kteří studují čínštinu a již si osvojili základy jazyka. Conversational Chinese 301, 2. díl plynule navazuje na první díl této učebnice. Skládá se ze 20 lekcí a 4 opakovacích lekcí. Učebnice vede studenty soustavně k osvojení si a upevnění základních větných struktur a jejich využití především na základě substitutce a rozšíření. Pro své praktické zaměření a výborné zpracování patří k nejpoužívanějším učebnicím čínštiny.

Ve čtvrtém semestru získají studenti větší plynulost při rozhovorech, prohloubí se jejich schopnost rozumět a reagovat, seznámí se s pasivní větou a budou umět pracovat se slovesem v čínské větě. Prohloubí si slovní zásobu spojenou s cestováním a jídlem a získají slovní zásobu a osvojí si fráze spojené s těmito tématy:

 • na cestách, dovolená, cestování po Číně, rozhovory o čínštině
 • cestování vlakem, letadlem, nákup jízdenky, letenky, vízum, celnice
 • ubytování v hotelu
 • čínská kuchyně, jídlo, rozdíly ve stravovacích návycích
 • návštěva lékaře
 • plány do budoucna
 • poslání balíku do zámoří
 • vyprovázení a loučení

Lekce 31.–40.

Gramatika:

 • Různé způsoby vyjádření délky trvání ve větě.
 • Částice „zhe“ – trvání a souběh dvou dějů
 • Větná konstrukce s částicí „ba“.
 • Další modifikátory (jian, hao, wan)
 • Vyjádření trpného rodu pomocí „bei“, „jiao“, „rang“
 • Souvětí s „budan ..., erqie ...“; „suiran ..., danshi ...“
 • Spojky nebo -„haishi“, „huozhe“
 • Srovnávací výraz „buru“
 • Větná konstrukce „... le, jiu ...“

Výuka čínštiny

Zdálo by se, že o smyslu studia čínštiny není třeba dlouze diskutovat, stačí se podívat na současné dění a každému je ihned jasné, že znalost čínštiny je a bude zcela jistě velkou výhodou pro získání zajímavých pracovních příležitostí. Avšak důvodů pro studium čínštiny je mnohem víc. Čínština je totiž nejen prostředek k zajištění vlastní budoucnosti, ale také určitým mostem pro nahlédnutí a snad i pochopení zcela jiného způsobu myšlení. Říká-li se „kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“, pak u čínštiny to platí dvojnásob.

Je čínština opravdu tak těžká?

Svou exotičností, znaky a nezvyklou výslovností se nelze divit, že většině lidem čínština připadá „nenaučitelná“. Avšak s kvalitním metodickým vedením v „rozsypaném čaji“ a změti nesrozumitelných zvuků brzy začnete poodhalovat vnitřní velice logický systém znaků, slov a větných struktur. Od určité úrovně navíc zjistíte, že učit se nová slovíčka je právě díky této logice v čínštině jednodušší než v jiných jazycích, o způsobu tvorby vět, pohybu v čase a dalších gramatických jevech ani nemluvě.

Za jak dlouho se naučím čínsky?

Pro vyváženost je třeba říct, že čínština samozřejmě není jednoduchý jazyk a po studentech vyžaduje pokud možno pravidelnou přípravu, od které se samozřejmě odvíjí i studijní jeho pokrok. Častým dotazem je „za jak dlouho budu schopen mluvit čínsky?“ Na to samozřejmě neexistuje univerzální odpověď, ale lze říci, že po jednom roce pravidelného studia čínštiny při dvou lektorských hodinách týdně (2x90min) se student naučí:

 • pozdravit v různých situacích
 • představit se (jméno, věk, národnost, povolání, bydliště ad.)
 • představit rodinu, přátele a své blízké
 • mluvit o čase (datum, hodiny, aktivity spojené s časem)
 • mluvit o svém volném čase (koníčky a další)
 • mluvit o svých každodenních aktivitách
 • nakoupit jídlo, ovoce, zeleninu, oblečení a další věci, smlouvat o ceně
 • cestovat dopravními prostředky (letadlem, vlakem, autobusem, koupit si lístek, zeptat se na cestu apod.)
 • směnit si peníze v bance či ve směnárně
 • objednat si a zaplatit v restauraci
 • pohovořit o volném čase (domluvit si schůzku, navštívit výstavu, čínskou operu, zajít do kina)
 • mluvit o každodenních činnostech, plánech, rozvrhu
 • poslat balík či dopis
 • pohovořit o svých zkušenostech z cest

Naše kurzy čínštiny

Hodiny čínštiny jsou koncipovány tak, aby budovaly aktivní schopnost rozumět, reagovat a vést konverzace na různá témata a aby se studenti naučili věci, které skutečně v praxi potřebují a uplatní. V současné době se snažíme klást důraz na rozvoj schopnosti studentů vést samostatnou konverzaci, v čemž se, s vědomím odlišnosti obou jazyků, inspirujeme moderními metodami výuky angličtiny, které v hodinách čínštiny aplikujeme. Jelikož však nejsme v prostředí, které by nás vystavovalo přirozenému kontaktu s čínštinou, a jelikož je čínština od češtiny jazykově velice vzdálená, snažíme se v hodinách k probrané látce neustále vracet, dokud není plně zautomatizována. Své studenty též seznamujeme s doplňujícími materiály a podpůrnými softwarovými programy, které jsou v současnosti na trhu dostupné, a látku jimi pro větší pestrost obohacujeme.

Struktura lekcí čínštiny:

 • fonetická část (dokud není zautomatizována výslovnost a její zápis do latinky)
 • opakování předchozích gramatických jevů a frází odpovídáním na individuálně kladené otázky
 • dialogy mezi studenty – důraz na samostatnost
 • překlad českých vět do čínštiny
 • nová látka – četba textu, modifikace textu pro potřeby praktických rozhovorů
 • vysvětlení gramatiky a její použití v praxi
 • použití doplňujících materiálů pro rozšíření slovní zásoby a procvičení gramatických jevů, s nimiž se studenti v dané lekci seznámili
 • příprava na další lekci – probrání a vysvětlení slovíček v kontextu vět
 • dobrovolné konzultace ohledně psaní znaků
 • domácí úkol


angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina