Kontaktujte nás

Telefon: 222 517 869
E-mail: info@noisis.cz

Jazykové kurzy holandštiny

Individuální kurzy

Studujte sami, či vytvořte malou skupinu až 4 studentů, díky tomu budete sdílet náklady na výuku. Individuální kurzy můžeme zorganizovat, kdekoliv si přejete – u vás doma, na pracovišti, v našich učebnách, nebo online přes počítač.

Máte zájem o další informace, nebo vás zajímá cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat individuální kurz holandštiny.

Skupinové kurzy

Všechny skupinové kurzy holandštiny pořádáme ve spolupráci se školou SPĚVÁČEK jazyková škola.

Přečtěte si podrobnější informace o kurzech
holandštiny, úplní začátečníci, 1. semestr
holandštiny, úplní začátečníci, 2. semestr
holandštiny, mírně pokročilí, 1. semestr
holandštiny, středně pokročilí, 1. semestr

Nejste si jistí jaký kurz je pro vás ten pravý? Vyplňte si náš on-line rozřazovací test, který vám pomůže určit vaši jazykovou úroveň.

O nizozemštině

Nizozemština (nebo také laicky řečeno holandština) je jeden z germánských jazyků, který není omezen státními hranicemi.

Kde se nizozemsky domluvím?

Nizozemštinou hovoří zhruba 16 milionů Holanďanů, (kteří pak mluví laicky řečeno holandsky) a více než 6 milionů Belgičanů ve vlámské části (těm se říká taktéž Vlámové a hovoří tedy vlámsky). Nizozemština je tedy jediným úředním jazykem Nizozemského království, kde jí můžeme říkat také holandština, ale také jedním ze třech oficiálních jazyků v Belgickém království, kde se jí dá zase říkat vlámština.

Jelikož Nizozemci byli v minulosti výbojnými kolonizátory, uchytil se jejich jazyk nejen v Indonésii, kde dodnes zůstal jazykem kulturním, nýbrž i na Antilách a v Surinamu, kde zůstává jedním z úředních jazyků.

Nizozemštinou se tedy hovoří:

 • v Nizozemsku (16 mil. mluvčích)
 • v severní Belgii – Vlámsku (5,6 mil. mluvčích – zhruba 60 % obyvatel) – úřední jazyk vedle francouzštiny a němčiny
 • v severní Francii – departement Nord-Pas-de-Calais – jazyk vlámské menšiny
 • mimo Evropu (asi 5 mil. mluvčích):
  • na ostrovech Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius a Sint Maarten (Nizozemské Antily)
  • v Surinamu
  • v Indonésii

Historie nizozemštiny

Základem jazyka bylo hornofranské nářečí (dolní němčina), ze kterého se tento jazyk vyvíjel již před 12. stol. V lexikologii i morfologii má hodně společných znaků s němčinou, liší se od ní ale zejména ve výslovnosti a pravopisu.

V Jižní Africe se z nizozemštiny vyvinul samostatný jazyk, afrikánština. Oba jazyky jsou si dodnes do značné míry vzájemně srozumitelné.

Je nizozemština složitá?

Po zvládnutí několika pravidel charakteristických pro správnou výslovnost zjistíte, že naučit se „holandsky“ není nijak složité. Slovní zásoba často čerpá ze „sousedních“ jazyků (němčina, angličtina, francouzština), gramatika je ve srovnání třeba s němčinou velice snadně zvládnutelná (například členy se vůbec neskloňují, pořádek slov ve větě není tak striktní). Po zvládnutí několika úvodních lekcí se navíc s Holanďany skutečně domluvíte – typická je pro ně vstřícnost vůči každému, kdo o jejich jazyk projeví zájem, snaží se jej naučit a zvládne třeba jen několik vět.

Náplň výuky všech kurzů holandštiny

Nizozemština, úplní začátečníci, 1. semestr

Učebnice: Help! Kunt u mij helpen? 1 (1.–6. lekce)

Témata: Pozdravy, zdvořilostní fráze, představování se, běžná každodenní konverzace, vyjádření času, práce, koníčky, popis cesty, …

Gramatika:

 • Přítomný čas sloves – časování pravidelných sloves
 • Silná slovesa?
 • Přídavná jména
 • Zájmena osobní a přivlastňovací
 • Členy
 • Číslovky
 • Tvoření otázky
 • Imperfektum
 • Perfektum
 • Způsobová slovesa
 • Budoucí čas

Nizozemština, úplní začátečníci, 2. semestr

Požadovaná znalost nizozemštiny z předchozího studia: časování sloves v přítomném čase, zájmena, číslovky, tvoření otázek, modální slovesa, přídavná jména, slovosled věty hlavní a vedlejší, základy minulého času pravidelných sloves, zápor

V tomto semestru si studenti procvičí a prohloubí znalosti, které získali během studia nizozemštiny v prvním semestru. Kromě gramatiky bude věnována pozornost zejména konverzaci a systematickému rozšiřování slovní zásoby. V hodinách budeme používat i další doplňkové studijní materiály, poslechy a videa.

Učebnice: Help! Kunt u mij helpen? 1 (7.–13.lekce)

Gramatika:

 • Slovosled věty hlavní a vedlejší (nové spojky, složitější souvětí)
 • Imperfektum a perfektum pravidelných (a běžných nepravidelných) sloves
 • Zvratná slovesa
 • Průběhový čas
 • Stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • Slovesa s odlučitelnými předponami
 • Slovesa s pevnou předložkou

Nizozemština, mírně pokročilí, 1. semestr

Výuka ve třetím semestru je určena pro studenty se základní znalostí nizozemštiny v rozsahu prvního a druhého semestru (zvládnutí výše uvedených gramatických jevů).

V rámci učebnice se pokračuje ve strukturované výuce založené na systematickém osvojování nových elementů a v jejich následném procvičování. Důraz je kladen na komunikační funkci jazyka. Stejná pozornost bude věnována rozšíření slovní zásoby, zvládnutí gramatických jevů a procvičování výslovnosti, které tvoří základ pro bezchybnou komunikaci. V hodinách budeme používat poslechy, videa a doplňkové studijní materiály.

Učebnice: Help! Kunt u mij helpen? 1 (14.–16.lekce), Help! 2 Helpt u mij even? (1.–3. lekce)

Gramatika:

 • Slovosled vět (zaměřeno na složitější vedlejší věty)
 • Nepřímá otázka
 • Plusquamperfectum
 • Zvratná slovesa
 • Předložkové vazby

Nizozemština, středně pokročilí, 1. semestr

Učebnice: Help! 2 Helpt u mij even? lekce 8.–10., dále dle dohody 3. díl knihy Help! nebo učebnice De finale. Zároveň, pokud mají studenti zájem, je možné se připravit ke zkouškám CNaVT a NT2.

Témata: Vyjadřování vztahů, intimních pocitů, vyjadřování nesouhlasu, souvislostí, pracovní porada, asertivní vyjadřování, otevřená diskuse

Gramatika:

 • Spojky
 • Zdrobněliny
 • Plusquamperfektum
 • Užití „er“ a užití negace
 • Slovosled vět (zaměřeno na složitější vedlejší věty)


angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina