Kontaktujte nás

Telefon: 222 517 869
E-mail: info@noisis.cz

Jazykové kurzy španělštiny

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy španělštiny připravujeme ve spolupráci s jazykovou školou SPĚVÁČEK. Podívejte se na aktuální přehled všech skupinových kurzů španělštiny.

Vyberte si úroveň a zaměření kurzu:
OBECNÁ SPANĚLŠTINA
 — úplní začátečníci (A1)
 — falešní začátečníci (A2)
 — mírně pokročilí (B1−)
 — středně pokročilí (B1)

KONVERZACE – český lektor
KONVERZACE – rodilý mluvčí

Výuka je vedena srozumitelnou a zábavnou formou a připraví Vás na běžnou každodenní koverzaci. Důraz klademe na zlepšení Vašich komunikačních dovedností. Kurzy jsou vhodné nejen pro dospělé, ale i pro mládež. Naši lektoři jsou odborníci s jazykovým vzděláním a pedagogickou praxí.

Nejste si jistí jaký kurz je pro vás ten pravý? Vyplňte si náš on-line rozřazovací test, který vám pomůže určit vaši jazykovou úroveň.

Individuální kurzy

Zvažujete individuální kurz španělštiny? Zajímá vás jeho cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat individuální kurz španělštiny.

Kurzy španělštiny pro úplné začátečníky

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu si osvojíte základy španělské gramatiky, přičemž gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte a při jednoduché konverzaci je budete plynně ovládat. Vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

Vzhledem k omezené slovní zásobě s Vámi lektor bude komunikovat především česky, během cvičení se ale bude snažit uplatnit co nejvíce španělštiny, navíc bude české věty často opakovat také ve španělském překladu. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

Úplní začátečníci – I. semestr

  • Učebnice: Fiesta 1 Nueva Edicion; lekce 1–5

Úplní začátečníci – II. semestr

  • Závěrečná 2. část kurzu pro úplné začátečníky, kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!
  • Učebnice: Fiesta 1 Nueva Edicion; lekce 6–8

Kurzy španělštiny pro falešné začátečníky

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky: A2

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu si znovu osvojíte základy španělské gramatiky a konečně si ji spolehlivě zafixujete. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte a při jednoduché konverzaci je budete plynně ovládat. Vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata. Budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích.

Vzhledem k omezené slovní zásobě s Vámi lektor bude komunikovat především česky, během cvičení se ale bude snažit uplatnit co nejvíce španělštiny, navíc bude české věty často opakovat také ve španělském překladu. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

Falešní začátečníci – I. semestr

  • Učebnice: Fiesta 1 Nueva Edicion; lekce 1–8

Falešní začátečníci – II. semestr

  • Závěrečná 2. část kurzu pro falešné začátečníky, kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!
  • Učebnice: Fiesta 1 Nueva Edicion; lekce 9–15

Kurzy španělštiny pro mírně pokročilé

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky: B1−

V rámci tohoto kurzu si vytvoříte velmi dobré základy španělské gramatiky. Gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte a při konverzaci je budete plynně ovládat. Osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí.

Vzhledem k omezené slovní zásobě s Vámi lektor bude komunikovat především česky, během cvičení se ale bude snažit uplatnit co nejvíce španělštiny, navíc bude české věty často opakovat také ve španělském překladu. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).


Kurzy španělštiny pro středně pokročilé

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky: B1

Konverzace ve španělštině s českým lektorem

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B1-

V rámci tohoto kurzu budete hovořit co nejvíce ve španělštině. Kurz vede český lektor, který v případě potřeby může vysvětlit problematiku v českém jazyce (užívání českého jazyka v minimální míře). Tato konverzace je určena pro studenty, kteří se potřebují rozmluvit a nechtějí klást důraz na gramatiku – gramatice se budete věnovat méně než v kurzech obecné španělštiny. Lektor vysvětlí gramatické jevy, které studentům budou dělat problémy a budou bránit konverzaci.

Každou hodinu bude konverzace probíhat na jiné téma, která budou vybrána na začátku kurzu. Lektor nabídne seznam témat, ze kterých si můžete na první hodině vybrat. Je také možné doplnit témata na základě Vašich návrhů.

  • Učebnice a materiály: kombinace materiálů z různých zdrojů – internet, noviny, časopisy, zprávy, konverzační učebnice

Máte zájem o další informace, nebo vás zajímá cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat kurz konverzace s českým lektorem.

Konverzace ve španělštině s rodilým mluvčím

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B2

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu budete hovořit pouze španělsky. Kurz vede rodilý mluvčí, který nehovoří česky. Tato konverzace je určena pro studenty, kteří se potřebují rozmluvit a nechtějí klást důraz na gramatiku – gramatice se budete věnovat méně než v kurzech obecné španělštiny. Lektor vysvětlí gramatické jevy, které studentům budou dělat problémy a budou bránit konverzaci.

Každou hodinu bude konverzace probíhat na jiné téma, která budou vybrána na začátku kurzu. Lektor nabídne seznam témat, ze kterých si můžete na první hodině vybrat. Je také možné doplnit témata na základě Vašich návrhů.

  • Učebnice a materiály: kombinace materiálů z různých zdrojů – internet, noviny, časopisy, zprávy, konverzační učebnice

Máte zájem o další informace, nebo vás zajímá cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat kurz konverzace s rodilým mluvčím.


Kurzy španělštiny pořádá také JŠ SPĚVÁČEK.angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina