Kontaktujte nás

Telefon: 222 517 869
E-mail: info@noisis.cz

Naši lektoři

Angličtina

Matthew Slavik, původem z USA, absolvoval magisterské studium ekologie a environmentalistiky na University of California v USA. Lektorskou kvalifikaci TEFL získal v Praze. Specializuje se na výuku obecné a obchodní angličtiny ve firemních, veřejných i individuálních kurzech. O prázdninách vede také příměstské tábory angličtiny pro děti.

Lauren Conway, původem z Kalifornie, je držitelkou mezinárodního lektorského certifikátu TEFL. Kromě své rodné angličtiny mluví také plynule francouzsky. Úspěšně vystudovala historii a religionistiku na univerzitě v Torontu. Její studenti ve firemních, veřejných, pomaturitních i dětských kurzech si chválí její bezprostřednost, energii a snahu zapojit všechny do konverzace v angličtině.

Jon Biddle pochází z Velké Británie, kde dlouhodobě vyučoval angličtinu pro cizince. V České republice vyučoval na London Institute a Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Lektorské zkušenosti nabyl také jako hlavní metodik na letních školách v Anglii. Po absolvování univerzity získal lektorskou kvalifikaci TEFL. V Praze se věnuje výuce obchodní a odborné angličtiny zejména pro firemní klientelu.

Němčina

Zuzana Schwarzová je absolventkou magisterského studia překladatelství a tlumočnictví v oboru němčina a sociologie na Filozofické fakultě UK v Praze. Lektorka získala pedagogické vzdělání pro učitele cizích jazyků (Zertifikat Deutsch als Fremdsprache) v rámci ročního studijního pobytu na Universität Trier v Německu. Výuce jazyků, tlumočení, překládání a vzdělávání se věnuje od roku 2007.

Barbora Sládková je absolventkou bakalářského studia oboru němčina v podnikatelské sféře na Ostravské univerzitě a zároveň magisterského studia mezinárodních vztahů na Metropolitní univerzitě v Praze. Kvalifikaci si doplnila složením jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni B2. V rámci své profesní praxe má zkušenosti jako lektorka, překladatelka a tlumočnice.

Michal Šindelář je absolventem bakalářského studia germanistiky a geografie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je držitel certifikátu celosvětově uznávané zkoušky z německého jazyka – DEUTSCH C1. Výuce jazyků německého jazyka pro děti a dospělé se aktivně věnuje již od roku 2010.

Španělština

Diego Marchionni je původem z Argentiny, kde absolvoval bakalářské studium výtvarných umění na Universidad Nacional de La Plata. Pedagogické zkušenosti získal jako odborný učitel výtvarných umění v letech 1986–1991. Vedle výuky má profesní zkušenosti na pozici průmyslového designéra. Výuce španělštiny, tlumočení a vzdělávání se v Praze věnuje od roku 2006.

Jorge Ramos pochází z Mexika. Je absolventem magisterského studia komparativní literatury a antických jazyků. Pedagogické zkušenosti získal Jorge na univerzitě v Mexiku, kde působil jako lektor literatury a filozofie. V Praze se od roku 2009 specializuje na výuku španělštiny v pomaturitním studiu a ve firmách.

Martina Grešová, původem ze Slovenska, vystudovala bakalářský obor hispanistika na Filozofické fakultě UK v Praze. V akademickém roce 2007/2008 absolvovala studijní pobyt na Universidad de Alicante. V Praze se specializuje na výuku obecné a specializované španělštiny od roku 2012.

Francouzština

Christopher Nealy, původem z USA, je kvalifikovaným a zkušeným lektorem francouzštiny. Je držitelem lektorského certifikátu TEFL a kromě výuky obecného jazyka připravuje studenty také na mezinárodní zkoušky. Žil několik let v Paříži, kde pracoval také jako sommelier. Vedle francouzštiny vyučuje také angličtinu.

Tereza Dejmalová vystudovala bakalářský obor specializace v pedagogice – francouzský jazyk a literatura na UK v Praze. V akademickém roce 2009/2010 absolvovala dvousemestrální studijní pobyt na Université de Cergy-Pontoise-Académie de Versailles. V Praze se od roku 2009 specializuje na výuku obecné a obchodní francouzštiny pro firemní klientelu.

Japonština

Denisa Vostrá vystudovala japanologii na FF UK a doktorské studium na DAMU. Je odbornicí na japonskou tradiční kulturu a divadlo. Věnuje se redakční činnosti a překládá odborné i umělecké texty. Je spoluautorkou komplexu učebnic Japonština (Grada, 2007). Kromě jazykové školy Spěváček pedagogicky působí také na Slezské univerzitě a MUP.

Pattarawan Youyen vystudovala učitelství japonštiny na Univerzitě zahraničních studií v Ósace a poté zde získala doktorát z japonské a thajské lingvistiky. Lektorka má dvacetiletou zkušenost s pedagogickou i metodickou činností na univerzitách v Japonsku, Thajsku a České republice.

Julie Honyšová absolvovala japanologii na FF UK. Absolvovala roční pobyt na škole čajového obřadu v Kjótu a dvouměsíční stáž pro učitele japonštiny v japonské Urawě. Japonský jazyk a kulturu vyučuje přes 10 let. Působí i jako tlumočnice a licencovaná průvodkyně.

Arabština

Anna Dabbasová mluví výborně anglicky a arabsky. Žila několik let v Jordánsku, kde působila i jako průvodkyně. Složila britskou maturitu v Ammánu a vystudovala psychologii na University of New York v Praze. Překládá a vyučuje angličtinu a arabštinu od roku 2013.

Italština

Kateřina Krausová strávila rok na Státní jazykové škole v Liberci, kde studovala němčinu, angličtinu a španělštinu. Poté absolvovala magisterské studium na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obor Německý jazyk a výtvarná výchova pro střední školy. Během studií pracovala jako jazykový asistent v italské škole. Kromě výuky cizích jazyků se věnuje také překladatelství a tlumočnictví.

Korejština

Tereza Petrů vystudovala koreanistiku na FF UK v Praze a v současnosti působí jako lektorka anglického a korejského jazyka. Absolvovala také intenzivní kurz korejského jazyka s dokončenou úrovní C1 v Koreji. Je držitelkou mezinárodních jazykových certifikátů FCE a TOEIC v angličtině a TOPIK v korejštině.

Maďarština

Agnes Csámpai, původem ze Slovenska, absolvovala magisterské studium anglického a maďarského jazyka na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Dále vystudovala nadstavbu pedagogického minima a mluví plynně česky, slovensky a maďarsky na úrovni rodilé mluvčí. Vedle výuky má zkušenosti s tlumočnictvím a překladatelstvím (maďarština, čeština).

Polština

Adrian Zasina, původem z Polska, absolvoval magisterské studium v oboru slovanská filologie na Opolské universitě. V akademickém roce 2013/2014 absolvoval studijní pobyt na Masarykově univerzitě v Brně. Lektor plynně mluví česky a anglicky.

Ruština

Tatiana Langerová, původem z Ruska, je absolventkou magisterského studia managementu v sociální oblasti na Sankt Petěrburské státní inženýrské a ekonomické univerzitě. Lektorka získala pedagogické vzdělání na Leningradské střední škole pedagogické. V rámci své profesní praxe zastávala pozici odborní asistentky katedry Sankt Petěrbuské státní architektonické a stavební univerzity.

Řečtina

Bubulina Spanosová, původem z Kypru, absolvovala magisterské studium na UK v oboru Obecná antropologie v Praze. Absolvovala také dva průvodcovské kurzy a od roku 2005 provádí v řeckém a anglickém jazyce. Od roku 2007 se zaměřuje na výuku řeckého jazyka a zkušenost má i s překladatelskou činností.

Švédština

Denisa Hasl je zkušená lektorka švédštiny, angličtiny a češtiny pro cizince. Jedenáct let strávila ve Švédsku, Velké Británii a Německu a učila v celé řadě jazykových škol. Dlouhodobě se věnuje též překladatelství.
angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina