Kontaktujte nás

Telefon: 222 517 869
E-mail: info@noisis.cz

Jazykové kurzy němčiny

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy němčiny připravujeme ve spolupráci s jazykovou školou SPĚVÁČEK. Podívejte se na aktuální přehled všech skupinových kurzů němčiny.

Vyberte si úroveň a zaměření kurzu:
OBECNÁ NĚMČINA
 — úplní začátečníci (A1)
 — falešní začátečníci (A2)
 — mírně pokročilí (B1−)
 — středně pokročilí (B1)
 — pokročilí (B2)
 — velmi pokročilí (C1)

KONVERZACE – český lektor
KONVERZACE – rodilý mluvčí

Výuka je vedena srozumitelnou a zábavnou formou a připraví Vás na běžnou každodenní koverzaci. Důraz klademe na zlepšení Vašich komunikačních dovedností. Kurzy jsou vhodné nejen pro dospělé, ale i pro mládež. Naši lektoři jsou odborníci s jazykovým vzděláním a pedagogickou praxí.

Nejste si jistí jaký kurz je pro vás ten pravý? Vyplňte si náš on-line rozřazovací test, který vám pomůže určit vaši jazykovou úroveň.

Individuální kurzy

Zvažujete individuální kurz němčiny? Zajímá vás jeho cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat individuální kurz němčiny.

Kurzy němčiny pro úplné začátečníky

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu si vytvoříte velmi dobrý základ německé gramatiky, který si důkladně upevníte pomocí velkého počtu mluvnických cvičení. Prostřednictvím konverzačních témat si osvojíte novou slovní zásobu a prohloubíte své řečové dovednosti. Budete schopni vést plynně základní konverzaci s rodilým mluvčím, domluvíte se v zahraničí.

Lektor s vámi bude komunikovat především česky, během cvičení se ale bude snažit uplatnit co nejvíce němčiny, navíc bude české věty často opakovat také v německém překladu. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

Úplní začátečníci – I. semestr

 • Učebnice: Aussichten A1, Kursbuch mit 2 Audio – CDs, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart; lekce 1A–4C

Úplní začátečníci – II. semestr

 • Závěrečná 2. část kurzu pro úplné začátečníky, kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!
 • Učebnice: Aussichten A1, Kursbuch mit 2 Audio – CDs, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart; lekce 5A–7C

Kurzy němčiny pro falešné začátečníky

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A1

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu si vytvoříte velmi dobrý základ německé gramatiky, který si důkladně upevníte pomocí velkého počtu mluvnických cvičení. Prostřednictvím konverzačních témat si osvojíte novou slovní zásobu a prohloubíte své řečové dovednosti. Budete schopni vést plynně základní konverzaci s rodilým mluvčím, domluvíte se v zahraničí.

Lektor s vámi bude komunikovat především česky, během cvičení se ale bude snažit uplatnit co nejvíce němčiny, navíc bude české věty často opakovat také v německém překladu. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech).

Falešní začátečníci – I. semestr

 • Učebnice: Aussichten A1, Kursbuch mit 2 Audio – CDs, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart; lekce 8A–10C

Falešní začátečníci – II. semestr

 • Závěrečná 2. část kurzu pro falešné začátečníky, kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!
 • Učebnice: Aussichten A2, Kursbuch mit 2 Audio – CDs, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart; lekce 11A–14C

Kurzy němčiny pro mírně pokročilé

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky A2

Popis kurzu

Kurz si klade za cíl zpřístupnit reálnou a živou němčinu prostřednictvím autentických situací a přirozeného jazyka. Díky systematickému nacvičování strategií budete schopni obstát v běžných situacích, se kterými se v německy mluvících zemích setkáte. Různorodá cvičení a jednotlivé komponenty kurzu umožňují individuální přístup ke každému studentovi.

Konverzace mezi Vámi a lektorem bude probíhat v němčině; při vysvětlování gramatiky nebo kdykoli to bude potřeba, přejde lektor do českého jazyka. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech)

Mírně pokročilí – I. semestr

 • Učebnice: Aussichten A2, Kursbuch mit 2 Audio – CDs, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart; lekce 15A–17C

Mírně pokročilí – II. semestr

 • Závěrečná 2. část kurzu pro mírně pokročilé, kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!
 • Učebnice: Aussichten A2, Kursbuch mit 2 Audio – CDs, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart; lekce 18A–20C

Kurzy němčiny pro středně pokročilé

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B1−

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu si rostřednictvím konverzačních témat osvojíte novou slovní zásobu a prohloubíte své řečové dovednosti a znalosti německého jazyka. Budete schopni hovořit o běžných životních situacích a aktuálních tématech, vyprávět v minulosti a líčit své emoce, napsat delší text s použitím podmiňovacího způsobu. Různorodá cvičení a jednotlivé komponenty kurzu umožňují individuální přístup ke každému studentovi.

V průběhu kurzu budete hovořit pouze německy. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (mluvení, čtení, psaní, poslech)

Středně pokročilí – I. semestr

 • Učebnice: Aussichten B1, Kursbuch mit 2 Audio – CDs, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart; lekce 21A–24C

Středně pokročilí – II. semestr

 • Závěrečná 2. část kurzu pro středně pokročilé, kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni!
 • Učebnice: Aussichten B1, Kursbuch mit 2 Audio – CDs, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart; lekce 25A–27C

Kurzy němčiny pro pokročilé

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B1

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu si rostřednictvím konverzačních témat osvojíte novou slovní zásobu a prohloubíte své řečové dovednosti a znalosti německého jazyka. Budete schopni hovořit o běžných životních situacích a aktuálních tématech, vyprávět v minulosti a líčit své emoce, napsat delší text s použitím podmiňovacího způsobu. Různorodá cvičení a jednotlivé komponenty kurzu umožňují individuální přístup ke každému studentovi.

Pokročilí – I. semestr

 • Učebnice: Aussichten B1, Kursbuch mit 2 Audio – CDs, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart; lekce 28A–30C

Kurzy němčiny pro velmi pokročilé

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B2

Konverzace v němčině s českým lektorem

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B1-

V rámci tohoto kurzu budete hovořit co nejvíce v němčině. Kurz vede český lektor, který v případě potřeby může vysvětlit problematiku v českém jazyce (užívání českého jazyka v minimální míře). Tato konverzace je určena pro studenty, kteří se potřebují rozmluvit a nechtějí klást důraz na gramatiku – gramatice se budete věnovat méně než v kurzech obecné němčiny. Lektor vysvětlí gramatické jevy, které studentům budou dělat problémy a budou bránit konverzaci.

Každou hodinu bude konverzace probíhat na jiné téma, která budou vybrána na začátku kurzu. Lektor nabídne seznam témat, ze kterých si můžete na první hodině vybrat. Je také možné doplnit témata na základě Vašich návrhů.

 • Učebnice a materiály: kombinace materiálů z různých zdrojů – internet, noviny, časopisy, zprávy, konverzační učebnice

Máte zájem o další informace, nebo vás zajímá cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat kurz konverzace s českým lektorem.

Konverzace v němčině s rodilým mluvčím

Vstupní úroveň dle Evropského ref. rámce pro cizí jazyky B2

Popis kurzu

V rámci tohoto kurzu budete hovořit pouze německy. Kurz vede rodilý mluvčí, který nehovoří česky. Tato konverzace je určena pro studenty, kteří se potřebují rozmluvit a nechtějí klást důraz na gramatiku – gramatice se budete věnovat méně než v kurzech obecné němčiny. Lektor vysvětlí gramatické jevy, které studentům budou dělat problémy a budou bránit konverzaci.

Každou hodinu bude konverzace probíhat na jiné téma, která budou vybrána na začátku kurzu. Lektor nabídne seznam témat, ze kterých si můžete na první hodině vybrat. Je také možné doplnit témata na základě Vašich návrhů.

 • Učebnice a materiály: kombinace materiálů z různých zdrojů – internet, noviny, časopisy, zprávy, konverzační učebnice

Máte zájem o další informace, nebo vás zajímá cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat kurz konverzace s rodilým mluvčím.


Kurzy němčiny pořádá také JŠ SPĚVÁČEK.angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina