Kontaktujte nás

Telefon: 222 517 869
E-mail: info@noisis.cz

Jazykové kurzy turečtiny

Zimní semestr: říjen 2020-únor 2021

Kurzy v zimním semestru 2020/21 probíhají od 5. 10. 2020 do 5. 2. 2021.

Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí, když kliknete na kód vybraného kurzu, nebo osobně v naší kanceláři na nám. Míru 15.

Výuka turečtiny probíhá v malých skupinkách 3–7 studentů. Nejste-li si jisti Vaší pokročilostí, před registrací do konkrétního kurzu Vám rádi domluvíme osobní schůzku s lektorem, který Vám s výběrem kurzu pomůže.

Vyberte si typ kurzu, který Vás zajímá:
ZAČÁTEČNÍCI
ZAČÁTEČNÍCI II
MÍRNĚ POKROČILÍ
STŘEDNĚ POKROČILÍ

V případě, že jste nenašli vhodný kurz pro Vaši pokročilost, napište nám prosím Vaše požadavky na adresu info@noisis.cz.

V sekci O turečtině se můžete dozvědět více o turečtině, její historii i současnosti.

Turečtina A1

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
1. semestr

Učebnice:

ZEki Sözer, Hakan Yilmaz: Yabanci dilim Turkce 1–4, Dilmer YAyinlari, Istanbul, HITIT 1–2, YAbancilar icin Turkce, TÖMER Ankara Üniversitesi

Slovní zásoba:

Představovaní, zdvořilostní fráze, oslovování, poděkování, omluva, základní obraty v obchodě, restauraci, vyjadřování času, vyprávění o sobě, povolání, koníčky

Gramatika:

 • Výslovnost, malá a velká vokální harmonie
 • Množné číslo, číslovky
 • Asimilační změny
 • Pády: lokativ, dativ, ablativ
 • VAR a YOK
 • Zájmena osobní, ukazovací
 • Osobní přípony = sloveso „být“
 • Přítomný čas na YOR
 • Rozkazovací způsob pro 2. osoby
 • Minulý čas určitý na DI

Materiály k výuce zajistí lektor. Základní učebnice není v ceně.

Turečtina A1+

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
2. semestr

Učebnice:

ZEki Sözer, Hakan Yilmaz: Yabanci dilim Turkce, Dilmer YAyinlari, Istanbul, HITIT 1–2, YAbancilar icin Turkce, TÖMER Ankara Üniversitesi

Slovní zásoba:

Barvy, počasí, lidské tělo, dovolená – v hotelu, v cestovní kanceláři, vyprávění o sobě – životopis

Gramatika:

 • Pády: akuzativ, instrumentál
 • Předložky
 • Přivlastňování
 • Vyjadřování slovesa „mít“
 • Genitivní vazba určitá a neurčitá
 • Budoucí čas na ACAK
 • Přípona –daki
 • Profesní přípona -ci

Materiály k výuce zajistí lektor. Základní učebnice není v ceně.

Turečtina A2

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
3. semestr

Učebnice:

ZEki Sözer, Hakan Yilmaz: Yabanci dilim Turkce, Dilmer YAyinlari, Istanbul, HITIT 1–2, YAbancilar icin Turkce, TÖMER Ankara Üniversitesi

Slovní zásoba:

Rodina, příbuzenské vztahy, u lékaře – nemoci, kultura – návštěva kina, divadla, koncertu, návštěva jazykové školy – zápis do kurzu

Gramatika:

 • Aorist – geniş zaman
 • Modální sloveso – moci
 • Rozkazovací způsob pro 1. a 3. osoby, optativ
 • Přípona -li/siz
 • Přípona pro zdrobněliny –cik
 • Příslovce místa
 • Slovotvorná přípona – lik
 • Řadové číslovky

Materiály k výuce zajistí lektor. Základní učebnice není v ceně.

Turečtina B1

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
5. semestr

O turečtině

Turečtina se řadí se mezi turkické jazyky, jež tvoří jednu z větví altajské jazykové rodiny. Setkáme se však též s názorem, že by turkické jazyky měly být považovány za samostatnou jazykovou rodinu.

Kde se hovoří turecky?

Turečtinou dnes hovoří více než 75 mil. lidí ve vlastním Turecku a na Severním Kypru, oficiální statut má v části Kosova, Makedonie a turecké menšiny najdeme též v Bulharsku i dalších evropských a asijských zemích. V současnosti patří Turecko k jedněm z mála rostoucím ekonomikám světa, díky své blízkosti k Evropě je též oblíbenou turistickou destinací. Toto všechno jsou důvody, proč je Turecko velice perspektivní zemí.

Vývoj turečtiny

Nejstarším tureckým písemným dokladem jsou tzv. Orchonské nápisy pocházející z 8. století. Jsou psány zvláštním písmem, které bývá označováno jako turecké runy. Později během arabské expanze se společně s islamizací tureckého obyvatelstva prosadila k zápisu turečtiny arabská abeceda. To však platilo pouze do roku 1928, kdy se na popud prvního tureckého prezidenta Mustafy Kemala – Atatürka začalo užívat výhradně latinky. Kromě abecedy byla při jazykových reformách nahrazena též mnohá dříve převzatá arabská a perská slova za turecké novotvary či slova pocházející z evropských jazyků.

Je těžké se naučit turecky?

Hláskový systém turečtiny je obdobný jako český, studenti tedy nemají potíže s tureckou výslovností. Poněkud obtížnější je gramatika a větná stavba, což je dáno rozdílným charakterem jazyka. Turečtina je jazykem aglutinačním, to znamená, že jednotlivé gramatické funkce jsou tvořeny skládáním. Pomocí předpon, přípon a vpon ke kořeni slova se označují mluvnické jevy. Veškerá gramatika je tedy velice přehledná, logická a odhadnutelná, existuje tu jen minimum výjimek, a to učení značně zjednodušuje.angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina