Kontaktujte nás

Telefon: 222 517 869
E-mail: info@noisis.cz

Semestrální kurzy češtiny pro cizince

Individuální kurzy

Studujte sami, či vytvořte malou skupinu až 4 studentů, díky tomu budete sdílet náklady na výuku. Individuální kurzy můžeme zorganizovat, kdekoliv si přejete – u vás doma, na pracovišti, v našich učebnách, nebo ONLINE.

Máte zájem o další informace, nebo vás zajímá cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat individuální kurz češtiny pro cizince.

Přečtěte si podrobnější informace o kurzech
češtiny, úplní začátečníci, 1. semestr
češtiny, mírně pokročilí, 1. semestr
češtiny, středně pokročilí, 1. semestr
češtiny, středně pokročilí, 2. semestr
češtiny, pokročilí, 1. semestr

Všechny skupinové kurzy češtiny pro cizince pořádáme ve spolupráci se školou SPĚVÁČEK jazyková škola.

Náplň výuky všech kurzů italštiny

Čeština pro cizince, úplní začátečníci, 1. semestr

Učebnice: New Czech step by step (Acropolis 2005), lekce 1–5

Témata: Jídlo, lidé okolo nás, denní program, orientace na ulici, v restauraci

Gramatika:

 • Sloveso být
 • Gramatický rod
 • Čas
 • Slovesné třídy
 • Lokativ singuláru
 • Akuzativ singuláru
 • Chtěl/a bych
 • Mít, mít rád + předmět

Čeština pro cizince, mírně pokročilí, 1. semestr

Učebnice: New Czech step by step (Acropolis 2005), lekce 6–10

Témata: Slavní lidé, inzeráty, volný čas, lidské tělo, cestování

Gramatika:

 • Minulý čas
 • Slovesa s přímým předmětem
 • Neurčitá a záporná zájmena
 • Negace
 • Budoucí čas
 • Akuzativ a nominativ plurálu
 • Předložky s genitivem
 • Posesivní genitiv

Příprava na zkoušku A1 k trvalému pobytu: V rámci kurzu se modelových cvičeních se procvičí všechny disciplíny, které se objeví u zkoušky A1: čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, gramaticko-lexikální test, písemný projev, ústní projev.

Čeština pro cizince, středně pokročilí, 1. semestr

Učebnice: New Czech step by step (Acropolis 2005), lekce 11–15

Témata: Vaření, domácí práce, otázky po směru, životopis, co kdyby…

Gramatika:

 • Posesivní a partitivní genitiv
 • Vid
 • Budoucí čas perfektivních sloves
 • Prefixy
 • Slovesa pohybu
 • Lokativ singuláru
 • Předložka „o“
 • Kondicionál
 • Věty s „kdyby“
 • „Měl/a bys“

Čeština pro cizince, středně pokročilí, 2. semestr

Učebnice: New Czech step by step (Acropolis 2005), lekce 16–20

Témata: Co kdyby…, osobnost, počasí, komunikace, e-maily, dopisy, SMSky, oblékání, vztahy, rozkazy

Gramatika:

 • Podmiňovací způsob
 • Věty s byl bych, kdybych byl, měl bys
 • Stupňování adjektiv (přídavných jmen) – Jaký? Dobrý, lepší, nejlepší
 • Adjektiva a adverbia (přídavná jména a příslovce) – Jak? Dobře.
 • Dativ sg. (3. pád j. č.)
 • Předmětné věty s dativem (3. pádem) – Líbí se mi to.
 • Instrumentál sg. (7. pád j. č.) – Jedu autem.
 • Předložka „s“
 • Vokativ sg. (5. pád j.č.) – Veroniko! Davide!
 • Imperativ (rozkazovací způsob) – Udělej to!

Čeština pro cizince, pokročilí, 1. semestr

Učebnice: Česky Krok za krokem 2

Tento kurz je vyučován pouze v češtině. Důraz je kladen na rozbor slovní zásoby, gramatická cvičení, diktáty a vlastní stylistickou produkci. Důležitou součástí kurzu je i konverzace na daná témata.

Témata:

 • Přírodní krásy ČR, památky UNESCO
 • Stylizace pozvánky – formální a neformální
 • Dopis formální a neformální
 • Cestování
 • Oblékání a nákupy
 • Zdraví a jídlo
 • Bydlení

Gramatika:

 • Shrnutí slovesných časů
 • Perfektivní a imperfektivní slovesa
 • Shrnutí všech pádů + výjimky
 • Prefixy u sloves
 • Skloňování všech druhů zájmen
 • Skloňování adjektiv – přehled
 • Shrnutí skloňování substantiv + výjimky
 • Kondicionál
 • Imperativ
 • Adverbia
 • Číslovky a jejich vazby se substantivy


angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina