Kontaktujte nás

Telefon: 222 517 869
E-mail: info@noisis.cz

Jazykové kurzy italštiny

Individuální kurzy

Studujte sami, či vytvořte malou skupinu až 4 studentů, díky tomu budete sdílet náklady na výuku. Individuální kurzy můžeme zorganizovat, kdekoliv si přejete – u vás doma, na pracovišti, v našich učebnách, nebo online přes počítač.

Máte zájem o další informace, nebo vás zajímá cena? Vyplňte krátký poptávkový formulář a obratem obdržíte nabídku včetně cenové kalkulace.

Poptat individuální kurz italštiny.

Skupinové kurzy

Všechny skupinové kurzy italštiny pořádáme ve spolupráci se školou SPĚVÁČEK jazyková škola.

O italštině

Italština je jedním z románských jazyků, které patří ke skupině indoevropských jazyků. Italština se vyvinula z latiny.

Kde se mluví italsky?

Italština je úředním jazykem v Itálii, San Marinu a ve švýcarských kantonech Ticino a Grigioni. Po latině je druhým oficiálním jazykem ve Vatikánu a v některých částech Slovinska a Chorvatska, kde jsou italské menšiny. Italsky mluví také skupiny emigrantů v Lucembursku, USA, Venezuele, Brazílii, Argentině, Kanadě a v Austrálii. Italština se také rozšířila na sousední ostrov Malta a do Albánie.

Italsky mluví zhruba 76 milionů lidi.

Hovorová a spisovná italština

Rozdíl mezi hovorovým a spisovným jazykem je poměrně velký: v Itálii existuje mnoho dialektů, které se nazývají podle krajů, v nichž se jimi mluví (například: toskánský, piemontský, sardinský, abruzzský, apulský, umbrijský, lazijský, friulský, siciliánský atd.) Některé dialekty (zejména jihoitalské) byly ovlivněny španělštinou a arabštinou. Několik dialektů bylo uznáno jako samostatný jazyk s vlastní literaturou a gramatikou.

Vývoj italštiny

Italština vznikla postupným vývojem z hovorové (vulgární) latiny. První texty, které mohou být označeny za italštinu, se datují na začátek 9. století. Italština poprvé formalizoval ve 14. století Dante Alighieri, který smíchal jihoitalské dialekty se svojí rodnou toskánštinou. Moderní italština je postavena na toskánském dialektu.

Je těžké se naučit italsky?

Italština není v porovnání s ostatními jazyky těžký jazyk. Největší obtíží pro české studenty italštiny je použití minulých času, kterých je pět a také použití členů a předložek. Italská výslovnost je pro české studenty jednoduchá, jelikož většina souhlásek a samohlásek se vyslovuje stejně jako v češtině, studenti si ji po krátké době přirozeně naučí.

Náplň výuky všech kurzů italštiny

Italština, úplní začátečníci, 1. semestr

Učebnice: Progetto Italiano, 1.–4. lekce

Témata: Pozdravy, bydlení, práce a volný čas, dny v týdnu, hodiny, psaní dopisu

Gramatika:

 • Výslovnost
 • Členy: použití, podstatná jména: rody, číslo
 • Shoda podstatných a přídavných jsem
 • Přivlastňovací zájmena
 • Slovesa na –are, zápory u sloves, tvoření otázek, zvláštnosti sloves I. třídy
 • II. a III. slovesná třída, modální slovesa
 • Předložky
 • Předložky se členem
 • Minulý čas passato prossimo

Italština, úplní začátečníci, 2. semestr

Učebnice: Progetto Italiano, 5.–8. lekce

Témata: Cestování, svátky, rodina, v restauraci, vaření a recepty, v kině, italská kinematografie, nakupování

Gramatika:

 • Budoucí čas jednoduchý
 • Přivlastňovací zájmena – pokračování
 • Minulý čas jednoduchý imperfetto
 • Předminulý čas trapassato prossimo
 • Zájmena ve 4. pádě
 • Zájmenná částice ne
 • Shoda zájmen ve 4.pádě

Italština, falešní začátečníci, 1. semestr

Učebnice: Progetto Italiano 1, 9.–11. lekce

Témata:

Setkání, oblečení, nakupování, barvy, hodiny, určení času, vyjádření názoru, italská televize, žádost o pomoc, o půjčku, vyjádření lítosti, přání, orientace na ulici, dát radu, na koncertě, …

Gramatika:

 • Zvratná slovesa
 • Zvratná slovesa – reciproční (viděli se apod.)
 • Zvratná slovesa ve složených časech
 • Neosobní forma vyjádření
 • Zvratná slovesa s modálními slovesy
 • Přímý a nepřímý předmět
 • Složené časy
 • Rozkazovací způsob kladný a záporný
 • Podmiňovací způsob přítomný – slovesa pravidelná a nepravidelná
 • Užití podmiňovacího způsobu
 • Vyjádření budoucnosti v minulosti
 • Podmiňovací způsob minulý

Italština, mírně pokročilí, 1. semestr

Učebnice: Progetto Italiano 2, 1.–4. lekce

Témata:

Studium v Itálii (druh středních a vysokých škol, známkování, odlišnosti od českého vzdělávacího systému), práce (nabídky práce, jak napsat životopis, pohovor), peníze (jak si otevřít bankovní učet, jak posílat peníze, kreditní karty), cesta do Itálie (názvy italských regionů, tradice a rozdíly mezi jednotlivými regiony, popis měst), italské dějiny.

Gramatika:

 • Osobní zájmena nepřízvučná
 • Minulý čas passato remoto
 • Použití gerundia
 • Stupňování přídavných jmen
 • Vztažná zájmena
 • Superlativ absolutní
 • Superlativ relativní

Italština, středně pokročilí, 1. semestr

Učebnice: Progetto italiano 2, 5.–8. lekce

Témata:

Zdraví a péče o tělo (stress, sport, jak se starat o své tělo), italská opera (jdeme na operu, nejznámější operní skladatelé), bydlení v přírodě (hledáme dům na venkově, rozdíly mezi životem ve městě a v přírodě, vztah k přírodě), volný čas (kde travím volný čas, co dělám ve volném čase), technologie (můj vztah k technologii, počitače, mobily).

Gramatika:

 • Minulý čas passato remoto
 • Konjunktiv přitomný
 • Konjunktiv minulý
 • Konjunktiv předminulý
 • Použití konjunktivu
 • Podmínková souvětí
 • Souslednost časová
 • Rozkazovací způsob nepřímý
 • Přídavná jména a zájmena neurčitá

Italština, středně pokročilí, 2. semestr

Učebnice: Progetto italiano 2, od lekce 9

Témata:

Cesta do Itálie, italské umění, vaření a recepty, móda, dopravní prostředky, orientace ve měste, historie vybraných italských měst, italská literatura, …

Gramatika:

 • Minulé časy a jejich analýza v textu
 • Pasiv
 • Přímá a nepřímá řeč
 • Jednoduché gerundium
 • Složené gerundium
 • Gerundium se zájmeny
 • Příčestí přítomné
 • Příčestí minulé
 • Infinitiv přítomný

Italština, pokročilí, 1. semestr

Konverzace s rodilým mluvčím na vybraná témata (z časopisů, novin, internetu, radia, …), jako doplněk slouží učebnice Progetto Italiano 3, z níž je čerpána gramatika. Účelem tohoto kurzu je zdokonalení mluveného projevu a rozšíření slovní zásoby.

Italština, pokročilí, 2. semestr

Pokročilá konverzace s rodilým mluvčím na témata podle výběru studentů. Účelem tohoto kurzu je zdokonalení mluveného projevu a rozšíření slovní zásoby.


Kurzy italštiny pořádá také JŠ SPĚVÁČEK.angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina