Kontaktujte nás

Telefon: 800 100 620
E-mail: info@noisis.cz

Letní intenzivní kurzy italštiny

Letní kurzy se konají v červenci a srpnu 2020.

Letní kurzy na sebe navazují. Pokud u nás absolvujete intenzivní kurz, můžete pak plynule navázat vyšší úrovní v semestrálních kurzech, které začínají na konci září.

Pokud Vám nevyhovuje čas kurzu, napište nám, pokud to bude ještě možné, vynasnažíme se kurz přizpůsobit Vašim časovým možnostem.

Nejste si jistí jaký kurz je pro vás ten pravý? Vyplňte si náš on-line rozřazovací test, který vám pomůže určit vaši jazykovou úroveň.

Vyberte si typ kurzu, který Vás zajímá:
ZAČÁTEČNÍCI
ZAČÁTEČNÍCI II
MÍRNĚ POKROČILÍ
STŘEDNĚ POKROČILÍ
PŘED DOVOLENOU

V případě, že jste nenašli vhodný kurz pro Vaši pokročilost, napište nám prosím Vaše požadavky na adresu info@noisis.cz.

Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí, když kliknete na kód vybraného kurzu.

Časové varianty:

 • 4 týdny, 2x týdně, 3 hodiny denně (18:00–20:30), celkem 24 hodin
 • 1 týden, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 25 hodin
 • 2 týdny, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 50 hodin

Italština začátečníci

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
1. úroveň

Učebnice

Progetto Italiano, 1.–4. lekce

Témata:

Pozdravy, v restauraci, cestování, telefonování, práce a volný čas

Gramatika:

 • Výslovnost
 • Členy: použití, podstatná jména: rody, číslo
 • Přídavná jména, krácení přídavných jmen, jednotné a množné číslo
 • Zájmena osobní: přízvučná a nepřízvučná, přivlastňovací
 • Slovesa na –are, zápory u sloves, tvoření otázek, zvláštnosti sloves I. třídy
 • II. a III. slovesná třída
 • Imperativ
 • Pomocná slovesa: essere, avere, nepravidelná slovesa: andare, fare, dovere, venire, uscire
 • Předložky: di, a; předložky se členem

Italština začátečníci II

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
2. úroveň

Učebnice:

Progetto Italiano, 5.–8. lekce

Témata:

Cestování a ubytování, rodina, nakupování, potraviny

Gramatika:

 • Číslovky základní, dny v týdnu, hodiny, datum
 • Slovesa: potere, volere, dire, sapere, …
 • Předložky: a, in, da, fra/tra
 • Jednoduchý budoucí čas
 • Zvratná slovesa a jejich imperativ
 • Zájmenná částice ne
 • Výrazy ci, vi, fare + infinitiv
 • Krácení vět předmětných a účelových
 • Superlativ absolutní

Italština mírně pokročilí

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
3. úroveň

Učebnice:

Progetto Italiano, 9.–11. lekce

Témata:

Setkání, oblečení, nakupování, barvy, hodiny, určení času, vyjádření názoru, italská televize, žádost o pomoc, o půjčku, vyjádření lítosti, přání, orientace na ulici, dát radu, na koncertě, …

Gramatika:

 • Zvratná slovesa
 • Zvratná slovesa – reciproční (viděli se apod.)
 • Zvratná slovesa ve složených časech
 • Neosobní forma vyjádření
 • Zvratná slovesa s modálními slovesy
 • Přímý a nepřímý předmět
 • Složené časy
 • Rozkazovací způsob kladný a záporný
 • Podmiňovací způsob přítomný – slovesa pravidelná a nepravidelná
 • Užití podmiňovacího způsobu
 • Vyjádření budoucnosti v minulosti
 • Podmiňovací způsob minulý

Italština středně pokročilí

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
6. úroveň

Učebnice:

Progetto Italiano 2 (pouze gramatika) + doplňkové materiály: články, poslechy

Témata:

Cesta do Itálie, vaření a recepty, móda, dopravní prostředky, orientace ve měste, historie vybraných italských měst, …

Gramatika:

 • Minulé časy a jejich analýza v textu
 • Minulý čas „Passato remoto“
 • Konjunktiv přítomný
 • Konjunktiv minulý
 • Konjunktiv imperfekta
 • Podmínková souvětí
 • Kondicionál a věty podmínkové
 • Opakování budoucích časů
 • Superlativ absolutní

Účelem kurzu je zdokonalení mluveného projevu.

Italština před dovolenou

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
Cílem kurzu je získat schopnost dorozumět se v obvyklých situacích, které se vyskytnou při cestování po Itálii. V kurzu se budou probírat pouze základní konverzační témata a fráze, která bude lektor se studenty procvičovat na modelových situacích.

Témata:

Rezervace hotelového pokoje, kupujeme jízdenku, objednávání v restauraci, jídlo, jízda autem, orientace a jak se zeptat na cestu, slovní zásoba – důležité budovy ve městě a památky, stručné představení sebe sama, nakupování.

O italštině

Italština je jedním z románských jazyků, které patří ke skupině indoevropských jazyků. Italština se vyvinula z latiny.

Kde se mluví italsky?

Italština je úředním jazykem v Itálii, San Marinu a ve švýcarských kantonech Ticino a Grigioni. Po latině je druhým oficiálním jazykem ve Vatikánu a v některých částech Slovinska a Chorvatska, kde jsou italské menšiny. Italsky mluví také skupiny emigrantů v Lucembursku, USA, Venezuele, Brazílii, Argentině, Kanadě a v Austrálii. Italština se také rozšířila na sousední ostrov Malta a do Albánie.

Italsky mluví zhruba 76 milionů lidi.

Hovorová a spisovná italština

Rozdíl mezi hovorovým a spisovným jazykem je poměrně velký: v Itálii existuje mnoho dialektů, které se nazývají podle krajů, v nichž se jimi mluví (například: toskánský, piemontský, sardinský, abruzzský, apulský, umbrijský, lazijský, friulský, siciliánský atd.) Některé dialekty (zejména jihoitalské) byly ovlivněny španělštinou a arabštinou. Několik dialektů bylo uznáno jako samostatný jazyk s vlastní literaturou a gramatikou.

Vývoj italštiny

Italština vznikla postupným vývojem z hovorové (vulgární) latiny. První texty, které mohou být označeny za italštinu, se datují na začátek 9. století. Italština poprvé formalizoval ve 14. století Dante Alighieri, který smíchal jihoitalské dialekty se svojí rodnou toskánštinou. Moderní italština je postavena na toskánském dialektu.

Je těžké se naučit italsky?

Italština není v porovnání s ostatními jazyky těžký jazyk. Největší obtíží pro české studenty italštiny je použití minulých času, kterých je pět a také použití členů a předložek. Italská výslovnost je pro české studenty jednoduchá, jelikož většina souhlásek a samohlásek se vyslovuje stejně jako v češtině, studenti si ji po krátké době přirozeně naučí.angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina