Kontaktujte nás

Telefon: 800 100 620
E-mail: info@noisis.cz

Letní intenzivní kurzy řečtiny

Letní kurzy se konají v červenci a srpnu 2020.

Letní kurzy na sebe navazují. Pokud u nás absolvujete intenzivní kurz, můžete pak plynule navázat vyšší úrovní v semestrálních kurzech, které začínají na konci září.

Pokud Vám nevyhovuje čas kurzu, napište nám, pokud to bude ještě možné, vynasnažíme se kurz přizpůsobit Vašim časovým možnostem.

Vyberte si typ kurzu, který Vás zajímá:
ÚPLNÍ ZAČÁTEČNÍCI
FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI
MÍRNĚ POKROČILÍ

V případě, že jste nenašli vhodný kurz pro Vaši pokročilost, napište nám prosím Vaše požadavky na adresu info@noisis.cz.

Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí, když kliknete na kód vybraného kurzu.

Řečtina úplní začátečníci

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
1. úroveň

Kurz je zaměřen na ovládnutí základní gramatiky a orientaci v běžných situacích.

Učebnice:

Základní kurz novořeckého jazyka (Růžena Dostálová), 1.–6. lekce

Gramatika:

 • Abeceda, zvuková stavba novořečtiny
 • Člen určitý a neurčitý
 • Přítomný čas slovesa být a mít
 • Časování sloves 1. konjugace
 • Základní číslovky 1–1000
 • Nominativ a akuzativ podstatných jmen
 • Slabé tvary osobních zájmen
 • Osobní, tázací a ukazovací zájmena
 • Minulý čas slovesa být a mít
 • Genitiv a vokativ substantiv
 • Přehled skloňování podstatných jmen
 • Časování stažených sloves v přítomném čase
 • Budoucí nedokonavý čas sloves 1. konjugace
 • Přídavná jména

Řečtina falešní začátečníci

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
2. úroveň

Kurz je zaměřen na rozšíření slovní zásoby, gramatiky a konverzaci s rodilým mluvčím.

Učebnice:

Základní kurz novořeckého jazyka (Růžena Dostálová), 7.–12. lekce

Gramatika:
 • Skloňování číslovek
 • Číslovky řadové
 • Udávání času, datum, dny, měsíce
 • Budoucí čas nedokonavý
 • Minulý dokonavý čas sloves 1. konjugace
 • Pádové funkce
 • Oznamovací a rozkazovací způsob aoristu sloves 1. konjugace
 • Skloňování osobních zájmen
 • Místní příslovce
 • Pasivní tvar sloves 1. konjugace

Řečtina mírně pokročilí

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
3. úroveň

Procvičování a prohlubování gramatiky z předchozích kurzů, rozšíření slovní zásoby, konverzace s rodilým mluvčím.

Učebnice:

Základní kurz novořeckého jazyka (Růžena Dostálová), 13.–18. lekce

Gramatika:

 • Činný a trpný rod sloves 2. konjugace
 • Zdrobněliny podstatných jmen
 • Minulý čas nedokonavý sloves 1. konjugace
 • Tvorba příslovcí odvozených od adjektiv
 • Budoucí čas dokonavý činný sloves 1. konjugace


angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina