Kontaktujte nás

Telefon: 800 100 620
E-mail: info@noisis.cz

Letní intenzivní kurzy švédštiny

Letní kurzy se konají v červenci a srpnu 2020.

Letní kurzy na sebe navazují. Pokud u nás absolvujete intenzivní kurz, můžete pak plynule navázat vyšší úrovní v semestrálních kurzech, které začínají na konci září.

Pokud Vám nevyhovuje čas kurzu, napište nám, pokud to bude ještě možné, vynasnažíme se kurz přizpůsobit Vašim časovým možnostem.

Vyberte si typ kurzu, který Vás zajímá:
ZAČÁTEČNÍCI
ZAČÁTEČNÍCI II
MÍRNĚ POKROČILÍ

Přihlásit se můžete pomocí on-line přihlášky, která se Vám zobrazí, když kliknete na kód vybraného kurzu.

Časové varianty:

 • 4 týdny, 2x týdně, 3 hodiny denně (18:00–20:30), celkem 24 hodin
 • 1 týden, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 25 hodin
 • 2 týdny, pondělí–pátek, 5 hodin denně (9:00–13:15), celkem 50 hodin

V případě, že jste nenašli vhodný kurz pro Vaši pokročilost, napište nám prosím Vaše požadavky na adresu info@noisis.cz.

Švédština pro začátečníky

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
1. úroveň

Učebnice:

MAL 1 (lekce 1–4), doplňující učebnice: Rivstart A1+A2, Svenska Utifran

Témata:

Moje rodina, doma a ve školce, dny v týdnu, měsíce, kolik je hodin, můj všední den, co dělám ve volném čase, jaké je dnes počasí, roční období, nakupování, barvy, můj dům/byt, vybavení bytu, orientace ve městě

Gramatika:

 • Rod ve švédštině
 • Člen určitý a neurčitý
 • Podstatná jména
 • Jednotné a množné číslo
 • Nominativ a genitiv
 • Osobní zájmena
 • Slovesa (infinitiv)
 • Přítomný čas ve švédštině
 • Slovosled ve větě oznamovací
 • Slovosled ve větě tázací
 • Tvoření záporu
 • Číslovky

Švédština pro začátečníky II

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
2. úroveň

Učebnice:

MAL 1 (lekce 5–8), doplňující učebnice: Rivstart A1+A2, Svenska Utifran

Témata:

Doma a v práci, povolání, v restauraci, v kavárně, v obchodě, jídlo a nápoje, ve městě, u lékaře, lidské tělo, lidské vlastnosti, sport, volný čas, moje koníčky, cestování, dovolená, něco o Švédsku

Gramatika:

 • Slovosled ve větě hlavní a vedlejší
 • Přivlatňovací zájmena
 • Přídavná jména
 • Příslovce
 • Postavení příslovců ve větě
 • Krátké odpovědi
 • Rozkazovací způsob
 • Pomocná (způsobová) slovesa
 • Budoucí čas ve švédšině
 • Pravidelná a nepravidelná slovesa
 • Tvoření minulého času ve švédštině

Švédština pro mírně pokročilé

Máte zájem o skupinový kurz dané úrovně? Vyplňte nezávaznou poptávku a my vám zajistíme kurz v malé skupince 2–3 studentů.
3. úroveň

Učebnice:

MAL 1 (lekce 9–12), doplňující učebnice: Rivstart A1+A2, Rivstart B1+B2, Svenska Utifran

Témata:

Švédsko – historie a současnost, švédská města, zajímavosti o Skandinávii, turistika, příroda, zdraví, univerzity ve Švédsku, Astrid Lindgren, Ikea a další prohloubení dosud probraných témat–

Gramatika:

Opakování a prohlubování dosud probrané gramatiky

 • Určitý a neurčitý člen
 • Skloňování substantiv
 • Přehled tvoření tvarů adjektiv
 • Osobní a přivlastňovací zájmena
 • Příslovce
 • Přítomný čas
 • Budoucí čas
 • Minulý čas
 • Infinitiv a rozkazovací způsob
 • Odlučitelná slovesa a přehled časování sloves
 • Podmiňovací způsob a trpný rod
 • Slovosled ve větě hlavní a vedlejší
 • Časová souslednost
 • Stupňování přídavných jmen
 • Podmiňovací způsob
 • Trpný rod

O švédštině

Švédština je germánský jazyk, kterým se mluví především ve Švédsku a v části Finska. Švédština je velmi podobná dánštině a norštině. Pokud tento jazyk částečně ovládáte, bez problémů se domluvíte jak v Dánsku, tak i v Norsku.

Slovní zásoba švédštiny

Slovní zásoba švédštiny je převážně germánská. Je tvořena přejímáním slov z němčiny a v nemalém rozsahu i z angličtiny. Příkladem germánských slov ve švédštině jsou „mus“ (myš), „kung“ (král) a „gas“ (husa). Mnoho slov z oblasti vědy a náboženství je původu latinského nebo řeckého, často přejatých prostřednictvím švédštiny a později i angličtiny.

Švédská gramatika

Švédská gramatika je velmi jednoduchá a vychází z podobných principů jako mluvnice ostatních germánských jazyků. Pro její pochopení je výhodou znalost jiného germánského jazyka, např. angličtiny nebo němčiny.

Něco málo o Švédsku

Polární noci na severu, kouzelné hory, moře a jezera; divoká příroda, mnoho národních parků a překrásných pláží vhodných ke koupání, ale i prastaré památky nejen z dob Vikingů – toto a ještě mnohem více nabízí tato krásná severská země.

Proč se učit švédsky?

Ve Švédsku je mnoho světově uznávaných vysokých škol, které nabízejí velmi výhodné podmínky pro vzdělání studentům ze zahraničí. Plánujete-li studovat ve Švédsku, existují na internetu webové stránky, na kterých můžete najít podrobné informace o studiu na švédských školách, a to od bakalářského, magisterského až po doktorandské programy.

Co se týče pracovního trhu ve Švédsku, má tato země nedostatek lékařů, zdravotních sester, stomatologů, zdravotního personálu, atp. Čeští lékaři, zejména ihned po dokončení studia, jsou na švédském pracovním trhu velmi vítáni. Jak pracovní, tak i finanční podmínky jsou s českým pracovním trhem, zejména pro tyto profese, nesrovnatelné.angličtina arabština čeština pro cizince čínština dánština finština francouzština holandština chorvatština italština japonština korejština maďarština němčina norština polština portugalština ruština řečtina španělština švédština turečtina